AdSWiM - Upravljano korištenje pročišćenih komunalnih otpadnih voda radi kvalitete Jadranskog mora

Projekt se provodi u sklopu Programa suradnje Interreg V-A Italija - Hrvatska 2014.-2020

Službena mrežna stranica projekta

Program prekogranične suradnje između Italije i Hrvatske je financijski instrument koji podupire suradnju između dvaju europskih država članica. 

Cilj projekta AdSWiM  je unaprijediti kvalitetu i ekološko stanje morskog i obalnog ekosustava. Projektom se potiče prekogranično integrirano upravljanje vodnim resursima kako bi se vratila poremećena ravnoteža hranjivih tvari koja utječe na hranidbeni lanac. Predložit će se novi alati za stjecanje boljeg znanja i kontrole nad ekološkim stanjem morskog ekosustava, inovativna i ekološki prihvatljiva tehnologija obrade otpadnih voda te promjene u postojećoj regulativi.

Nositelj projekta je Sveučilište u Udinama. Uz 6 projektnih partnera iz Italije, Zavod za javno zdravstvo Zadar jedan je od 5 projektnih partnera iz Hrvatske.

Ukupna vrijednost projekta je 2.035.703,13 EUR

EU sufinancira 85% ukupne vrojednosti- 1.730.347,62 EUR

Vrijeme provedbe: 1. siječnja 2019. – 31. 12. 2020. (24 mjeseca)

Projektni partneri:

 1. SVEUČILIŠTE UDINE / UNIVERSITY OF UDINE
 2. GRAD UDINE / MUNICIPALITY OF UDINE                                                        
 3. CAFC LTD. – javna ustanova za opskrbu vodom                                            
 4. NACIONALNI INSTITUT ZA OCEANOGRAFIJU I EKSPERIMENTALNU GEOFIZIKU / NATIONAL INSTITUTE OF OCEANOGRAPHY AND EXPERIMENTAL GEOPHYSICS – OGS      
 5. POLITEHNIČKO SVEUČILIŠTE MARCHE / POLITECHNIC UNIVERSITY OF MARCHE                  UNIVPM
 6. INSTITUT ZA KRISTALOGRAFIJU / INSTITUTE OF CRYSTALLOGRAPHY – NATIONAL RESEARCH COUNCIL
 7. GRAD PESCARA / MUNICIPALITY OF PESCARA                                               
 8. ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO ZADAR                                                             
 9. IZVOR PLOČE, JAVNA USTANOVA ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI         
 10. VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.O. SPLIT                                                         
 11. Ustanova Centar za istraživanje materijala Istarske županije METRIS  
 12. SVEUČILIŠTE U SPLITU, FAKULTET GRAĐEVINARSTVA, ARHITEKTURE I GEODEZIJE