Nastanak i razvoj

Prije 75 godina

1944. godine u bivšoj crkvi Sv. Nikole otvoren je Kemijsko-bakteriološki laboratorij, preteča budućeg Za­voda za javno zdravstvo Zadar. Iduće godine laboratorij prerasta u Sanitarno-epidemiološku stanicu (SES). SES 1948. godine useljava u zgradu na Kolovarama. 1952. godine udružuje se s Gradsko-kotarskom poliklini­

kom u Dom narodnog zdravlja, a 1955. godine mijenja naziv u Higijensko - epidemiološka služba (HES). Godine 1963. Dom narodnog zdravlja i Opća bolnica Zadar udružuju se u Medicinski centar Zadar. Od 1974. do 1983. godine HES djeluje u okviru OOUR-a Primarna zdravstvena zaštita, a 1983. godine osniva se OOUR za higijensko-epidemiološku djelatnost.

Prije 35 godina

Godine 1984. OOUR za higijensko-epidemiološku djelatnost izdvaja se iz Medicinskog centra i prerasta u RO Zavod za zaštitu zdravlja koji od tada djeluje kao samostalna pravna osoba s oko 60 zaposlenih oso­ba. Kako bi se bolje zadovoljile potrebe stanovništva Zavod za zaštitu zdravlja preuzima aktivnu ulogu u povezivanju svih dijelova zdravstvenog sistema na zadarskom području sa zadatkom pružanja stručnih prijedloga i mišljenja te izrade javnozdravstvenih programa. Od 1994. godine, temeljem Zakona o ustano­vama, prava i dužnosti osnivača Zavoda preuzima Zadarska županija. Istovremeno ustanova mijenja naziv u Zavod za javno zdravstvo Zadar pod kojim djeluje i danas u zgradi na Kolovarama.

Danas i sutra

Danas je Zavod za javno zdravstvo Zadar suvremena ustanova za obavljanje javnozdravstvene djelatnosti na području Zadarske županije s ciljem pružanja preventivne zdravstvene zaštite uz promicanje zdravlja stanovništva kroz primarnu i specijalističko-konzilijarnu zaštitu te preventivne mjere. Ustanova ima or­ganizirano promicanje zdravlja, epidemiologiju, mikrobiologiju, javno zdravstvo, zdravstvenu ekologiju, školsku medicinu, zaštitu mentalnog zdravlja te prevenciju ovisnosti i zapošljava 123 djelatnika. Ustanova se financira prihodima iz državnog proračuna i to temeljem ugovora sa Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje i Ministarstvom zdravlja RH, prihodima iz proračuna jedinica lokalne samouprave i područne (regionalne) samouprave, te prihodima ostvarenima na tržištu.

Ostvarenim preseljenjem u novi poslovni prostor na četvrtom katu Poliklinike stvoreni su neusporedivo bolji uvjeti za daljnji razvoj i napredak djelatnosti čime će se svim korisnicima omogućiti kvalitetnija usluga na dostupniji način.

S obzirom na svoj razvoj Zavod se danas, s pravom, može pozvati na 70 godina iskustva, od čega 30 godina samostalnog djelovanja, te perspektivan visokoobrazovani pomlađeni stručni kadar osposobljen za obav­ljanje stručne i znanstveno-istraživačke djelatnosti u oblasti javnog zdravstva.