Potvrda o akreditaciji Službe za mikrobiologiju i parazitologiju

Služba za mikrobiologiju i parazitologiju akreditirana je kod Hrvatske akreditacijske agencije prema normi HRN EN ISO 15189, Medicinski laboratoriji - zahtjevi za kvalitetu i osposobljenost za odabrana ispitivanja iz područja virologije, parazitologije i bakteriologije. 

Potvrda o akreditaciji