Ambulante

Ljudevita Posavskog 7a, 2. kat Poliklinike, Ambulanta 3

Tim 1
Đurđica Dragaš, dr. med. spec. škol. med.
Ljiljana Mišlov Brkić, prvostupnik sestrinstva
E: durdica.dragas@zjz-zadar.hr

Tim 2
Mr. sc. Polona Bencun-Gumzej, dr. med. spec. škol. med.
Neven Mumelaš, mag. med. techn.
E: polona.bencun-gumzej@zjz-zadar.hr

T: +385 (0)23 322 328

Savjetovalište: srijedom 8:00-11:00 i 14:00-17:00 sati

Ljudevita Posavskog 7a, 2. kat Poliklinike, Ambulanta 2

Nadia Cavenago-Morović,  dr. med. spec. škol. med 
Mateo Tokić, bacc. med. techn.

T: +385 (0)23 305 436
E: nadia.morovic@zjz-zadar.hr

Savjetovalište: srijedom 14:00-17:00 sati

Ljudevita Posavskog 7a, 2. kat Poliklinike, Ambulanta 1

Tim 1
Tatjana Mustać-Matulj, dr. med. spec. škol. med.
Maja Finka Hrboka, prvostupnik sestrinstva

T: +385 (0)23 241 647
E: tatjana.mustac-matulj@zjz-zadar.hr
maja.finka@zjz-zadar.hr

Tim 2
Danijela Uhoda Sorić, dr. med. spec. škol. med.
Lucija Demo, prvostupnik sestrinstva

E: danijela.uhoda@zjz-zadar.hr 

T: +385 (0)23 241 647

Savjetovalište: srijedom 8:00-11:00 i 14:00-17:00 sati

Dom zdravlja Benkovac 

Mr. Neda Šunjerga, dr. med. spec. škol. med.

Marijana Ćelić, med. sestra

A: Stjepana Radića 14, 23 420 Benkovac
T: +385 (0)23 684 194
E: neda.sunjerga@zjz-zadar.hr

Savjetovalište: srijedom 10:00-13:00

Dom zdravlja Biograd

Marija Ivanko, dr. med. spec. škol. med.
Anastazija Narančić, prvostupnik sestrinstva

A: Matije Ivanića 6, 23 210 Biograd
T: +385 (0)23 386 820
E: marija.ivanko@zjz-zadar.hr

Savjetovalište: srijedom 14:00-17:00 sati