Odjeli

Djelatnost je organizirana i odvija se kroz dva odjela.

Odjel za zdravstvenu statistiku i informatiku

–  prikuplja i kontrolira podatke

–  procjenjuje zdravlje i zdravstvene potrebe stanovništva na županijskoj razini ili manjim teritorijalnim jedinicama ukoliko to jedinice lokalne samouprave traže na temelju prikupljenih podataka. Procjena se dobiva temeljem analize javnozdravstvenih pokazatelja koji se prikupljaju i obrađuju rutinski ili u okviru posebnih istraživanja Podaci se prikupljaju kao:

–  redovita statistička izvješća koja su određena Godišnjim provedbenim planom statističkih istraživanja RH. Ova izvješća prikupljaju se i kontroliraju iz primarne zdravstvene zaštite i iz stacionarnih zdravstvenih ustanova jednom godišnje kao agregirana izvješća te jednom mjesečno u obliku individualnih izvješća

–  posebna zdravstveno-statistička istraživanja i ankete u kojima sudjeluje Zadarska županija koje se provode na nivou Republike Hrvatske ili Europske unije. Na osnovi prikupljenih izvješća procjenjuje se zdravstveno stanje stanovnika Županije prema morbiditetnim i mortalitetnim pokazateljima, a analiziraju se i kapaciteti te rad svih zdravstvenih ustanova u Županiji (posjeti, pregledi, broj zdravstvenih djelatnika, korištenje kapaciteta). Dobiveni obrasci i izvješća se: 1. kontroliraju i prosljeđuju u Hrvatski zavod za javno zdravstvo te čine dio Registara RH i Baze hospitalizacija koji se dalje prosljeđuju u prema Eurostatu i Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji 2. analiziraju i obrađuju te se u zbirnom obliku publiciraju u Zdravstveno - statističkom ljetopisu Zadarske županije 3. analiziraju i obrađuju prema zahtjevima pojedinaca za izradu diplomskih radova te za izradu stručnih i znanstvenih radova.

Odjel za promicanje zdravlja

–  priprema, uređuje i objavljuje stručne i popularno-edukativne tekstove koji se objavljuju na mrežnim stranicama Zavoda te promotivnim materijalima: knjigama, brošurama, letcima, plakatima

–  osmišljava, planira i provodi javnozdravstvene akcije: tribine, okrugle stolove, predavanja, edukativne seminare, radionice, manifestacije namijenjene široj populaciji ili specifičnim skupinama stanovništva (roditelji, odgajatelji, djeca, stariji)

–  obilježava značajne javnozdravstvene datume kao što su Svjetski dan srca, Svjetski dan borbe protiv raka, Svjetski dan borbe protiv hipertenzije, Svjetski dan borbe protiv šećerne bolesti, Svjetski dan zdravlja, Dan narcisa, Dan ružičaste vrpce, i to u suradnji sa ostalim službama i ustanovama podjelom prikladnih promotivnih materijala, mjerenjem šećera u krvi, krvnog tlaka, izračunom indeksa tjelesne težine te savjetovanjem zainteresiranih stanovnika

–  surađuje s medijima kroz sudjelovanje u radijskim i TV emisijama i slanjem pisanih priopćenja

–  koordinira provođenje Nacionalnih programa ranog otkrivanja raka dojke, raka vrata maternice i raka debelog crijeva.