O službi

SLUŽBA JAVNO ZDRAVSTVO
Voditeljica: Ljilja Balorda, dr. med. univ. mag. sanit.
publ. spec. javnog zdravstva

Telefon: +385 (0)23 643 347
E-mail: socijalna-zadar@zjz.t-com.hr

Služba za socijalnu medicinu i javno zdravstvo u okviru svoje Zakonom utvrđene javnozdravstvene djelatnosti obavlja sljedeće poslove za područje Zadarske županije:

 • prati i analizira demografske i zdravstveno-statističke pokazatelje
 • prati i procjenjuje zdravstveno stanje i opterećenost populacije bolešću
 • prati rad zdravstvenih službi i korištenje zdravstvenih kapaciteta
 • sudjeluje u identifikaciji prioritetnih zdravstvenih problema i opasnosti za zdravlje stanovništva
 • provodi zdravstveno prosvjećivanje i promicanje zdravlja kroz sudjelovanje u informiranju posebnih skupina ili cjelokupnog stanovništva o sprječavanju nezdravog načina življenja,
 • surađuje u predlaganju i provođenju preventivnih programa uz evaluaciju istih na nivou županije
 • provodi i koordinira nacionalne programe ranog otkrivanja raka (dojke, debelog crijeva i vrata maternice)
 • sudjeluje, koordinira i kontrolira na županijskom nivou provođenje zdravstveno statističkih istraživanja koja se provode u Hrvatskoj odnosno u Europi (HANS, HZA 2008 i EHIS 2014, EHIS 2019, CRO COSI 2019)
 • savjetovanje o pravilnoj prehrani i zdravim stilovima života za osobe u riziku za kronične nezarazne bolesti

Ostale javnozdravstvene aktivnosti i programi od interesa za javno zdravlje zajednice:

 • provođenje socijalno-medicinskih istraživanja u svrhu procjene zdravstvenog stanja, zdravstvenih potreba i kvalitete života cjelokupnog stanovništva ili određenih populacijskih skupina
 • provođenje znanstvenih istraživanja
 • procjena zdravstvenih potreba u Zadarskoj županiji
 • procjena zdravlja u zajednici
 • određivanje javnozdravstvenih prioriteta u županiji
 • sudjelovanje u kreiranju javnozdravstvene politike na lokalnoj/regionalnoj razini
 • izrada i provođenje lokalnih projekata
 • sudjelovanje u izradi i provođenju EU projekata
 • provođenje Programa prevencije kroničnih nezaraznih bolesti
 • uređivanje i objavljivanje promotivnih materijala
 • sudjelovanje u izradi strateških dokumenata za potrebe županije.

Projekti

 • „Predstavljanje Nacionalnih programa ranog otkrivanja bolesti u Zadarskoj županiji stanovništvu Zadarske županije po jedinicama lokalne samouprave“, 2010./2011.
 • „Prevencija i rano otkrivanje šećerne bolesti u Zadarskoj županiji“, 2011.
 • „Srca mala kažu: Hvala!“ radionice za djecu u vrtićima o važnosti zdrave prehrane i tjelesne aktivnosti, 2012./2013.
 • „Suradnja u prevenciji - Provođenje Nacionalnih programa u Zadarskoj županiji, važnost suradnje patronaže i javnozdravstvenih timova“, 2013.
 • „Bolesti cirkulacijskog sustava i najučestaliji faktori rizika za njihov nastanak u Zadarskoj županiji“, 2013.
 • „Kašeta zdravlja“ - Predavanja o mediteranskoj prehrani u Dječjim vrtićima Radost i Sunce, 2014.
 • „Hear me out – Podizanje razine svijesti i stvaranje mogućnosti za zapošljavanje osoba s oštećenim sluhom“
 • “Utjecaj kroničnih nezaraznih bolesti i ozljeda na starije osobe: preporuke za zdravo i aktivno starenje” - namijenjena su stanovništvu starijem od 65  godina. 2014./2015.