Testiranje na SARS-CoV-2

Služba za mikrobiologiju i parazitologiju provodi testiranje na SARS-CoV-2 molekularnom RT-PCR metodom, brzim antigenim testom te određivanjem protutijela u serumu pacijenta.

UZIMANJE I TESTIRANJE UZORAKA ZA PRIVATNE OSOBE

 

UZIMANJE I TESTIRANJE UZORAKA ZA PRAVNE OSOBE

1. RT-PCR metoda na SARS-CoV-2 i Brzi antigeni test

1.1. Testiranje uzoraka nazofarinksa molekularnom dijagnostikom RT – PCR metodom.
1.2. Iz uzoraka nazofarinksa – brzim antigenim testovima

Svoj termin za testiranje možete rezervirati ispunjavanjem jednog od donjih obrazaca ovisno o tome i mate li uputnicu ili uslugu testiranja plaćate:

1.3. Ukoliko niste u mogućnosti ispuniti on-line obrazac možete se naručiti pozivom na broj telefona 023/643-380 radnim danom od 11:00 do 12:00 sati.
1.4. Uzimanje uzoraka – u dogovorenom terminu, svakog radnog dana od 7:45 do 12:00 sati, te subotom od 7:30-10:00.
1.5. Lokacija – Ljudevita Posavskog 7a ispred montažnog objekta postavljenog na gospodarskom prilazu Zavoda za javno zdravstvo Zadar, na zapadnom ulazu u zgradu Poliklinike OB Zadar.
1.6. Plaćanje – cijena usluge testiranja za: RT-PCR test je 550,00 kn za nalaz unutar 4 sata, RT-PCR test je 400,00 kn za nalaz unutar 24 sata, a za Brzi antigeni test iznosi 45,00 kn. Plaća se GOTOVINOM i karticom na lokaciji uzimanja uzorka.
1.7. Preuzimanje nalaza – nalazi RT-PCR testa te brzog antigenog testa izdaju se na hrvatskom i/ili engleskom jeziku i preuzimaju se na šalteru (u prizemlju Zavoda) ili se po dogovoru mogu dostaviti na e-mail. Nalaz RT-PCR testa dostupan je u roku 24 sata od uzimanja brisa (najčešće istog dana) a nalaz brzog antigenog testa u roku od 40 minuta od uzimanja brisa.

2. Serološka testiranja - određivanje protutijela na SARS-CoV-2

2.1. Serološka testiranja provode se CMIA metodom. Određuje se prisutnost:

  • IgM protutijela na SARS-CoV-2 (kvalitativna metoda) i/ili
  • IgG protutijela na SARS-CoV-2 (kvantitativna metoda).

2.2. Za serološka testiranja NIJE POTREBNA PRETHODNA NARUDŽBA.
2.3. Uzimanje uzoraka krvi svakog radnog dana od 7:30-12:00h sati.
2.4. Lokacija – Ljudevita Posavskog 7a – u Zavodu za javno zdravstvo Zadar, na zapadnom ulazu u zgradu Poliklinike OB Zadar – ambulanta u prizemlju.
2.5. Plaćanje – ukoliko nemate uputnicu, cijena usluge testiranja je 200,00 kn po testu i plaća se GOTOVINOM na šalteru službe.
2.6. Preuzimanje nalaza – nalazi su dostupni na hrvatskom jeziku po dogovoru na šalteru (u prizemlju Zavoda) ili se mogu dostaviti putem e-maila.

 

 

 

 

  

 

 

 

 

1. RT-PCR metoda na SARS-CoV-2 i Brzi antigeni test

1.1. Naručivanje – termine za svoje zaposlenike za testiranje RT – PCR metodom i brzim antigenim testovima možete rezervirati ispunjavanjem donjeg obrasca:

 (jedan zaposlenik - jedan termin) ili na broj telefona 023/643-380. Naručivanje je moguće radnim danom od 11:00 do 12:00 sati.

1.2. Plaćanje –  narudžbenicu s potrebnim podacima poslati na e-mail narudzbenice-covid19@zjz-zadar.hr nakon čega će se izdati ponuda sa podacima za plaćanje. Po izvršenoj uplati pristupa se testiranju nakon čega se izdaje i šalje račun za obavljenu uslugu. Za sve informacije vezano za plaćanje poslati upit na gore navedeni e-mail.

1.3. Uzimanje uzoraka za RT – PCR metodu – u dogovorenom terminu, svakog radnog dana od 7:45 do 12:00 sati na adresi Ljudevita Posavskog 7a - ispred montažnog objekta postavljenog na gospodarskom prilazu Zavoda za javno zdravstvo Zadar, na zapadnom ulazu u zgradu Poliklinike OB Zadar.

1.4. Nalazi RT – PCR testa te brzog antigenog testa izdaju se na hrvatskom i/ili engleskom jeziku i preuzimaju se na šalteru (u prizemlju Zavoda) ili se po dogovoru mogu dostaviti na e-mail. Nalaz RT – PCR testa dostupan je u roku 24 sata od uzimanja brisa (najčešće istog dana), a nalaz brzog antigenog testa u roku od 40 minuta od uzimanja brisa.

2. Serološka testiranja - određivanje protutijela na SARS-CoV-2

2.1. Serološka testiranja provode se CMIA metodom. Određuje se prisutnost:

  • IgM protutijela na SARS-CoV-2 (kvalitativna metoda) i/ili
  • IgG protutijela na SARS-CoV-2 (kvantitativna metoda).

2.2. Naručivanje –  Za serološka testiranja iz uzoraka krvi (određivanje IgM i IgG protutijela) nije potrebna prethodna narudžba osim ako se radi o više od 5 pacijenata kada je potrebno prethodno se naručiti na telefon 023/300-847 ili 023/643-380.

2.3. Plaćanje –  narudžbenicu s potrebnim podacima poslati na e-mail narudzbenice-covid19@zjz-zadar.hr nakon čega će se izdati ponuda sa podacima za plaćanje. Po izvršenoj uplati pristupa se testiranju nakon čega se izdaje i šalje račun za obavljenu uslugu. Za sve informacije vezano za plaćanje poslati upit na gore navedeni e-mail.

2.4. Uzimanje uzoraka -  za serološka testiranja iz uzoraka krvi (određivanje IgM i IgG protutijela)  svakog radnog dana od 7:30 – 12:00 sati na adresi Ljudevita Posavskog 7a u Zavodu za javno zdravstvo Zadar, na zapadnom ulazu u zgradu Poliklinike OB Zadar – ambulanta u prizemljuNalazi su dostupni na hrvatskom jeziku po dogovoru na šalteru (u prizemlju Zavoda) ili se mogu dostaviti putem e-maila.

2.5. Nalazi seroloških testiranja su dostupni na hrvatskom jeziku po dogovoru na šalteru (u prizemlju Zavoda) ili se mogu dostaviti putem e-maila.