Svjetski dan borbe protiv raka 04. veljače 2024.

Svjetski dan borbe protiv raka (World Cancer Day) obilježava se svakog 04. veljače širom svijeta, kako bi se podigla svijest javnosti o oboljenjima od raka, prevenciji te bolesti, ranom dijagnosticiranju, liječenju te skrbi za oboljele.

Tema Svjetskog dana borbe protiv raka u razdoblju 2022.-2024. glasi „Close the Care Gap“ (u slobodnom prijevodu „Zatvorimo jaz u zdravstvenoj skrbi“). Polovica svjetske populacije nema pristup cijelom nizu osnovnih zdravstvenih usluga. Kada je riječ o raku, mnogima je uskraćena osnovna skrb, unatoč činjenici da živimo u vremenu napretka u prevenciji, dijagnostici i liječenju raka.

Zajedno možemo smanjiti nejednakost na sljedeći način: 

  • educiranje javnosti o prevenciji raka; 
  • opremanje zdravstvenih djelatnika vještinama i znanjem, uključujući o tome kako nejednakost utječe na skrb o raku; 
  • jačanje primarne zdravstvene zaštite koja se pruža u zajednicama;  
  • rješavanje kroz politiku i programe nekih društvenih i ekonomskih čimbenika koji mogu negativno utjecati na zdravlje ljudi;  
  • povećanje resursa – znači i novca i ljudi – posvećenih istraživanju raka i praćenje tereta raka na nacionalnoj razini kako bismo učinkovitije oblikovali naša ulaganja; 

Rak je jedan od vodećih uzroka pobola i smrtnosti u svijetu s oko 19,3 milijuna novih slučajeva u 2020. godini i 10,0 milijuna umrlih od raka u 2020. godini.

Svjetska zdravstvena organizacija procjenjuje da će se broj novih slučajeva povećati na 30,2 milijuna u 2040. godini što je 56% više u odnosu na procijenjenih 19,3 milijuna slučajeva u 2020. godini.

Deset najčešćih sijela raka čine više od 60% novodijagnosticiranih slučajeva raka i više od 70% smrtnih slučajeva od raka. Rak dojke kod žena najčešći je rak u svijetu (11,7% od ukupnog broja novih slučajeva), slijedi rak pluća (11,4%), rak debelog crijeva (10,0%), rak prostate (7,3%) i rak želuca (5,6%) .

Rak pluća vodeći je uzrok smrti od raka (18,0% od ukupnog broja smrtnih slučajeva od raka), a slijede ga rak debelog crijeva (9,4%), rak jetre (8,3%), rak želuca (7,7%) i rak dojke kod žena (6,9%) .

U 2000. godini u Zadarskoj županiji od malignih bolesti umrlo je 355 osoba, dok je u 2022. godini umrlo 515 osoba što je povećanje od 45,1%. U 2022. godini rak, odnosno zloćudne novotvorine bile su s udjelom od 22,5%, drugi po redu vodeći uzrok smrti stanovništva, iza bolesti cirkulacijskog sustava (34,7%). Stopa smrtnosti od raka bila je veća kod muškaraca nego kod žena.

Vodeći pojedinačni uzroci smrti među zloćudnim novotvorinama u Zadarskoj županiji u 2022. godini kod muškaraca bili su rak pluća, rak debelog crijeva, rak prostate, rak mokraćnog mjehura i rak gušterače, a kod žena, rak pluća, rak dojke, rak debelog crijeva, rak gušterače, i rak želuca.

Broj novooboljelih prema podacima Registra za rak Republike Hrvatske u Zadarskoj županiji  2000. godini bio je 655 osoba, dok je prema zadnjim podacima koji se odnose na 2020. godinu, broj novooboljelih od raka bio 967 osoba; od čega 539 muškaraca i 428 žena. Kod muškaraca vodeća sijela raka bili su rak prostate, rak pluća, rak debelog crijeva, rak mokraćnog mjehura i rak kože. Kod žena su vodeća sijela raka bili rak dojke, rak debelog crijeva, rak štitnjače,  rak pluća i rak tijela maternice. (Slika 1.).

 
Slika 1. Gruba stopa novooboljelih i umrlih od raka (C00-C97, MKB-10) u Zadarskoj županiji od 2000.-2022. godine

U Republici Hrvatskoj u 2022. godini rak, odnosno zloćudne novotvorine bile su s udjelom od 22,9%, drugi po redu vodeći uzrok smrti stanovništva, iza bolesti cirkulacijskog sustava (39,1%). Stopa smrtnosti od raka bila je veća kod muškaraca nego kod žena.

Vodeći pojedinačni uzroci smrti među zloćudnim novotvorinama u Republici Hrvatskoj u 2022. godini kod muškaraca bili su rak pluća, rak debelog crijeva, rak prostate, a kod žena, rak pluća, rak debelog crijeva, rak dojke.

Prema podacima Registra za rak Republike Hrvatske u Republici Hrvatskoj prema zadnjim podacima koji se odnose na 2020. godinu, broj novooboljelih od raka bio je 23 230 osoba.

Najčešća sijela raka u muškaraca su rak prostate, rak pluća, rak debelog crijeva, rak mokraćnog mjehura i rak želuca. Najčešća sijela raka u žena su rak dojke, rak pluća, rak debelog crijeva, rak tijela maternice i rak štitnjače.

Zavod za javno zdravstvo Zadar koordinira i sudjeluje u provođenju Nacionalnih programa ranog otkrivanja raka dojke i raka debelog crijeva.

Nacionalni program za rano otkrivanje raka dojke započeo je 2006. godine, a u tijeku je 8. ciklus. Programom su obuhvaćene žene od 50 do 69 godina starosti (rođene od 1954. do 1973. godine) koje se pozivaju na obavljanje mamografije svake dvije godine.

Sve informacije vezane uz Program možete dobiti na besplatni telefon 0800-200-157 u Službi za javno zdravstvo u ZJZ Zadar, Ljudevita Posavskog 7a Zadar.

Nacionalni program za rano otkrivanje raka debelog crijeva započeo je 2008. godine, a u tijeku je 6. ciklus pozivanja muškaraca i žena od 50 do 74 godina starosti (rođeni od 1949. do 1973. godine), kojima se nakon pristanka na kućnu adresu šalje test na skriveno krvarenje u stolici te se u slučaju pozitivnog nalaza obavlja kolonoskopija u OB Zadar.

Sve informacije vezane uz Program možete dobiti na besplatni telefon 0800-200-183 u Službi za javno zdravstvo u ZJZ Zadar, Ljudevita Posavskog 7a Zadar.

Nacionalni program ranog otkrivanja raka vrata maternice, trenutno je obustavljen zbog reorganizacijskih aktivnosti na nacionalnoj razini. U našoj Službi za epidemiologiju i Službi za školsku medicinu ZJZ Zadar, provode se aktivnost za edukaciju i cijepljenje protiv HPV-a.

U 2020. započele su aktivnosti na provedbi Nacionalnog programa za probir i rano otkrivanje raka pluća 2020. – 2024. Program uključuje osobe koje imaju 50-75 godina, koje su aktivni pušači ili su prestali pušiti unutar 15 godina prije probira uz pušački staž od minimalno 30 godina (30 pack/years), a bez obzira na komorbiditete i druge demografske ili anamnestičke osobitosti. Osobe se upućuju od strane liječnika opće/obiteljske medicine, a test probira je kompjuterizirana tomografija niske doze zračenja.

Hrvatski sabor je na sjednici 15. prosinca 2020. donio Nacionalni strateški okvir protiv raka do 2030.

Strateški cilj Nacionalnog strateškog okvira je poboljšanje zdravlja građana tijekom cijeloga života, smanjenje pojavnosti i smrtnosti od raka te produljenje i povećanje kvalitete života oboljelih od raka u Republici Hrvatskoj na razini zapadnoeuropskih zemalja.

U svrhu provedbe prioriteta, mjera i aktivnosti utvrđenih Nacionalnim strateškim okvirom protiv raka do 2030. izrađen je Akcijski plan za provedbu Nacionalnog strateškog okvira protiv raka za razdoblje do 2025. kojim su obuhvaćena slijedeća područja: primarna prevencija, sekundarna prevencija, dijagnostika, liječnje, posebna područja onkologije, palijativna skrb, edukacija, istraživanje, nacionalna onokološka mreža, ekonomika i praćenje. Akcijski plan donosi multidisciplinarni, integrirani i znanstveno utemeljeni pristup čime će se osigurati provedba javnih politika na području raka i ostvarenje ciljanih rezultata.

 

Zavod za javno zdravstvo Zadar
Služba za javno zdravstvo
Ana Petrić dr. med. univ. mag. sanit. publ.
specijalist javnog zdravstva