Peludni kalendar 2016

Peludni kalendar se za svaku godinu izra?uje prema originalnim rezultatima Zavoda za javno zdravstvo Zadar. Kalendar je izra?en u sklopu "Programa pra?enje vrsta i koncentracije peludnih zrnaca u zraku na podru?ju grada Zadra i njegove okolice" koji se provodi od 2006. godine u suradnji s Gradom Zadrom. 

Peludni kalendar 2016

Natrag