Mikrobiološke pretrage

Natječaj za zapošljavanje za specijalista psihijatrije

     Zadar, 07. 04. 2017. god.

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO ZADAR,  temeljem suglasnosti Ministarstva zdravstva RH objavljuje

NATJEÄŒAJ za zapošljavanje na neodređeno vrijeme na radnom mjestu:

 

liječnik specijalist psihijatrije………………………………………..………….…….…….1  izvršitelj/ica,

u Službi za mentalno zdravlje i prevenciju ovisnosti Zavoda za javno zdravstvo Zadar.

Mjesto rada: Zadar, područje Zadarske županije.

 

Uvjeti:

 - završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i   

   diplomski sveučilišni studij medicine,

 - položen stručni ispit tj. stečeno odobrenje za samostalan rad,

 - položen specijalistički ispit iz područja psihijatrije,      

 - radno iskustvo: 5 godina rada u struci,  

             - poznavanje rada na osobnom računalu,        
              - nekažnjavanost kandidata te da nije pod istragom,

             - vozački ispit B kategorije.      

Kandidati uz prijavu za zapošljavanje obavezno dostavljaju dokumente kojima dokazuju ispunjenje uvjeta:

- životopis,

            - domovnicu,

            - rodni list,

            - diplomu o stečenoj stručnoj spremi,

             - odobrenje za samostalan rad,

             - uvjerenje o položenom specijalističkom ispitu,

- uvjerenje o radnom stažu odnosno stečenom iskustvu u struci

               (izdaje Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje),

- uvjerenje da protiv kandidata nije pokrenut istražni ili kazneni postupak

  (ne starije od  tri mjeseca),

- preslika vozačke dozvole.

 

Krajnji rok za podnošenje molbi je 21. 04. 2017. god.

Prijave se podnose osobno na urudžbeni zapisnik Zavoda ili dostavljaju poštom na adresu: Zavod za javno zdravstvo Zadar, 23000 Zadar, Kolovare 2, s naznakom „Za natječaj - zapošljavanje na neodređeno vrijeme - na radnom mjestu liječnik specijalist psihijatrije.“

Osoba koja nije podnijela pravovremenu i potpunu prijavu ili ne ispunjava uvjete iz natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj, o čemu joj se dostavlja pismena obavijest.

Sve dokaze o ispunjavanju uvjeta kandidati su dužni dostaviti uz prijavu za zapošljavanje u preslici, s obvezom dostave izvornih dokumenata prilikom potpisivanja ugovora o radu.        

Kriteriji za odabir:

  • kandidati koji ispunjavaju sve uvjete biti će pozvani na selekcijski intervju,
  • uz ispunjavanje svih uvjeta, sukladno posebnim zakonima, prednost ispred svih kandidata ostvaruju osobe temeljem posebnih zakona, a što obvezno dokazuju preslikom odgovarajućeg dokumenta.

O rezultatima izbora kandidati/kandidatkinje će biti obaviješteni/obaviještene u roku od 8 dana od dana isteka natječaja.

S odabranim kandidatom/kandidatkinjom sklopiti će se Ugovor o radu na neodređeno vrijeme ugovaranjem probnog rada u trajanju od 90 dana.

Ovaj natječaj se u cjelovitom tekstu objavljuje na službenim internetskim stranicama Zavoda za javno zdravstvo Zadar, www.zjz-zadar.hr, te na oglasnim stranicama „Narodnih novina“ i Jutarnjeg lista, a istovremeno u skraćenom obliku na oglasnoj ploči i internetskim stranicama HZZ-a, te na oglasnim stranicama Zadarskog lista.

                                                                                           Ravnatelj:

                                                                                           Zoran Škrgatić, dr. med. spec. psih.

 

U Baru održan posljednji set edukativnih radionica " Nove metode liječenja melanoma " i „Iskustva liječnika i pacijenata“

Nastavno na Akcijski plan provedbe i realizacije aktivnosti u okviru projekta MELAdetect  -  Rano otkrivanje melanoma kože, sluznica i oka, koji se realizira u sklopu trilateralnog programa Interreg IPA Hrvatska-Bosna i Hercegovina-Crna Gora 2014-2020, 06. i 07. veljače 2019. godine u Baru je održan treći i posljednji set dvodnevnih edukativnih radionica „Nove metode liječenja melanoma“.

U knjižnici projektnog  partnera Opšte bolnice Blažo Orlandić u Baru, pozvani sudionici su bili zdravstveni djelatnici, koje su ovim povodom pozdravile moderatorice radionice izv. prof. Suzana Konjevoda, dr. med. spec. oftalmologije i prof. dr. sc. Katarina Vukojević, dr. med, te na početku ukratko predstavile Projekt sudionicima. Teme koje su na aktualnoj dvodnevnoj radionici bile predstavljene su: Značaj edukacije u prevenciji i liječenju melanoma, Troškovi suvremenog liječenja metastatskog melanoma, Suvremeni principi liječenja melanoma  i Terapija uvealnog melanoma. Navedene teme predstavili su prof. dr. sc. Milenko Bevanda, dr. med , dekan Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru, doc. dr. sc. Vlatka Martinović, dr. med. specijalistica dječje kirurgije i direktorica Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije BiH, dr. sc. Inga Marijanović, dr. med. specijalistica onkologije sa Sveučilišne kliničke bolnice Mostar i dr. sc. Samir Čanović, dr. med. specijalist oftalmologije, subspecijalist prednjeg očnog segmenta iz Opće bolnice Zadar.

Nakon održavanja dvodnevne radionice uslijedilo je održavanje jednodnevne radionice za zdravstvene djelatnike pod nazivom „Iskustva liječnika i pacijenata“ na istoj lokaciji. Cilj održavanja ove radionice je bio razmjena znanja i iskustva između međunarodnih stručnjaka i zdravstvenih djelatnika, te prikaz pozitivnih iskustava pacijenata liječenih od melanoma. Predavanja na temu Iskustvo liječnika u obradi pacijenta s melanomom  je održala dr. sc. Inga Marijanović, dr. med. specijalistica onkologije. Svoja iskustva u liječenju melanoma sudionicima su podijelili Fredrik Ostman, pacijent s kožnim melanomom, aktivni član Melanoma Patient Network Europe i Dick Plomp, pacijent s okularnim melanomom, aktivni član Stichting Melanoom, Dutch Melanoma Society te član savjetodavnog odbora Uveal melanoma (UM) CURE 2020 Projekta u suradnji s Dutch Cancer Foundation KWF.

Radionice za zdravstvene djelatnike izazvale su i ovoga puta veliki interes struke, a odazvalo se 70-ak zdravstvenih djelatnika po radionici. Nakon održanih predavanja, sudionici su postavljali pitanja predavačima i sudjelovali u tematskim raspravama. Analizom anketa je utvrđeno kako je i ovaj set radionica nadmašio očekivanja sudionika, u smislu važnosti i korisnosti predstavljenih tema te vrsnih izlaganja  stručnjaka,  stručnjakinja i samih pacijenata. Predavači su ponovno ocjenjeni vrlo visokim ocjenama od strane sudionika radionica.

Održavanjem ovog, posljednjeg seta edukativnih radionica doprinosi se ostvarenju jednom od osnovnih ciljeva projekta MELAdetect. Zajedničkom prekograničnom suradnjom poboljšava se kvaliteta zdravlja i zdravstvenih usluga na području prevencije i liječenja melanoma kože, sluznica i oka prenošenjem znanja i iskustva dobivenih u radu s pacijentima oboljelima od melanoma između zdravstvenih djelatnika, prikazom primjera dobre prakse u dijagnostici i liječenju melanoma  i prikazom pozitivnih iskustava pacijenata liječenih od melanoma.

Sudionici radionica su dobili Potvrde o sudjelovanju na ovim edukativnim radionicama od strane projektnog partnera Opšte bolnice Blažo Orlandić.

Natrag