Kontakt informacije

Služba za zdravstvenu ekologiju i zaštitu okoliša
Ljudevita Posavskog 7a, 23 000 Zadar
T: +385(0)23 300 856

Voditelj službe
Benito Pucar dipl. ing. 
T: +385(0)23 300 856 ; +385(0)23 301 - 355
F: +385(0)23 211 - 072 +385(0)23 312 196
E: bpucar@zjz-zadar.hr

Glavni tehničar
Zrinka Perković, ing.
T: +385(0)23 630 572

F: +385 (0) 23 312 196

E: z.masar@zjz.t-com.hr

Odjel za kvalitetu

Voditeljica odjela:  dr. sc. Judita Grzunov Letinić, dipl. ing. 

T: +385(0)23 643 348 
E: jgrzunov@zjz-zadar.hr

Odjel za zdravstvenu ispravnost i kvalitetu voda

Ispitni laboratoriji

Voditeljica odjela: mr. sc. Andreja Babin, dipl. ing. 

Tel: +385 (0)23 300 859

E-mail: ababin@zjz-zadar.hr 

Sandra Fatović, dipl. ing.

Tel: +385 (0)23 630 573

Odjel za zdravstvenu ispravnost i kvalitetu namirnica i predmeta opće uporabe

Ispitni laboratoriji

Voditeljica odjela : dr. sc. Danijela Peroš - Pucar, dipl. ing.

T: +385(0)23 300 848
E: dperos.pucar@zjz-zadar.hr

Petra Brok, dipl. ing.

T: +385 (0)23 300 846

E: petra.brok@zjz-zadar.hr

Ana Baljak, dipl. ing.

Tel: +385 (0)23 300 848

E: ana.baljak@zjz-zadar.hr

Odjel za zaštitu okoliša i mora

Ispitni laboratoriji

Voditeljica odjela:  dr. sc. Jadranka Šangulin, prof.

Tel: +385 (0)23 300 859

E: jsangulin@zjz-zadar.hr 

Amalija Knežević, dipl. ing.
T: +385(0)23 630 573

E: amalija.knezevic@zjz-zadar.hr

Anita Vucić, dipl. ing. 
T: +385(0)23 301 350 
E: avucic@zjz-zadar.hr

Odjel za zajedničke analitičke tehnike

Ispitni laboratoriji

Voditelj odjela: Ivan Ivić, dipl. ing. 
T: +385(0)23 643 348
E: iivic@zjz-zadar.hr 

Odjel za zuzorkovanje i opće poslove

Voditelj odjela: Benito Pucar, dipl. ing. 

T: +385(0)23 300 856 ; 301 355
E: bpucar@zjz-zadar.hr 

Administracija

Ana Jurić

Damira Barić

 T: +385(0)23 301 355

Fax: 023 312 196

E: administracija-ekologija@zjz-zadar.hr

Natrag