Kontakt

Sluba za školsku i adolescentnu medicinu
Bribirski prilaz 2
T: +385 (0)23 322 328
F: +385 (0)23 322 328

Adresar Slube za školsku i adolescentnu medicinu

Voditelj slube
Đur?ica Dragaš,
dr. med. spec. 
školske medicine
A: Bribirski prilaz 2, OŠ B. Kaši?a
T: +385 (0)23 322 328
F: +385 (0)23 322 328
E: durdica55@net.hr  

Glavna sestra 
Nina Ursi, 
viša med. sestra    
A: Put Šimunova 4, OŠ Š. Budini?a
T: +385 (0)23 305 436
F: +385 (0)23 305 436                                            

Odjel za unapre?enje mentalnog zdravlja i djece s posebnim potrebama
A: Put Šimunova 4, OŠ Š. Budini?a
T: +385 (0)23 305 436
F: +385 (0)23 305 436

Odjel za pra?enje i prevenciju kroni?nih nezaraznih bolesti u?enika i studenata
A: Bribirski prilaz 2, OŠ B. Kaši?a
T: +385 (0)23 322 328
F: +385 (0)23 322 328
E: durdica55@net.hr   

Odjel za unapre?enje reproduktivnog zdravlja
T: +385 (0)23 386 821
F: +385 (0)23  386 821

E-mail adresa za odgovaranje na upite studenata: 
pitaj.lijecnika@gmail.com 
Na pitanja odgovara Nadia Cavenago Morovi? dr. med. spec. školske medicine.

Natrag