Odjeli i laboratoriji

Sluba za mikrobiologiju i parazitologiju je organizirana u pet odjela u sastavu kojih su devet laboratorija.

Odjel za respiratorne i ostale bakterijske bolesti 

  • Laboratorij za respiratorne infekcije i ostale bakterijske bolesti i intrahospitalne infekcije
  • Laboratorij za primarno sterilne uzorke
  • Laboratorij za TBC dijagnostiku

U ovom odjelu se obra?uju uzorci respiratornog sustava, koe, sluznica, dubokih tkiva, i uzorci za pra?enje intrahospitalnih infekcija.

Odjel za urogenitalne infekcije

  • Laboratorij za urinarne infekcije
  • Laboratorij za genitalne infekcije

U ovom odjelu se obra?uju uzorci urogenitalnog sustava: urina, ejakulata i urogenitalnih briseva

Odjel za serologiju

  • Laboratorij za serološke pretrage
  • Laboratorij za uzimanje uzoraka

U odjelu za serologiju se u serumu pacijenata odre?uju protutijela koja nastaju kao imunološki odgovor na razli?ite uzro?nike (bakterije, parazite, viruse). Dio ovog odjela je i laboratorij za uzimanje uzoraka u kojem se osim venske krvi (uzorak za serološka ispitivanja) uzimaju i drugi uzorci za potrebe ostalih odjela u Slubi.

Odjel za  molekularnu dijagnostiku

Na odjelu za molekularnu dijagnostiku provodi se dijagnostika uzro?nika zaraznih bolesti metodama molekularne dijagnostike (PCR i hibridizacijske metode). 

Odjel za crijevne i parazitarne bolesti 

  • Laboratorij za infekcije probavnog sustava
  • Laboratorij za parazitologiju

U ovom odjelu se obra?uju uzorci stolice i rektalnih briseva u cilju izolacije i identifikacije uzro?nika crijevnih bolesti. Na ovom odjelu se tako?er iz uzoraka bioptata eluca izolira, identificira i odre?uje osjetljivost na antibiotike bakterije Helicobacter pylori.

Odjel za podloge, pranje, dezinfekciju i sterilizaciju

U ovom odjelu se izra?uju hranjive podloge, reagensi i otopine koje su potrebne u radu svih drugih odjela u Slubi. Dio radnog procesa ovog odjela je pranje, dezinfekcija i sterilizacija laboratorijskog su?a, ?iš?enje, pranje i dezinfekcija prostorija te dekontaminacija infektivnog materijala.

Natrag