Quantiferon test

Obavještavamo korisnike usluga da se u Slubi za mikrobiologiju ZJZ Zadar moe obaviti in vitro dijagnosti?ki IGRA ( engl. Interferon Gamma Release Assay ) krvni test, kao pomo? u dijagnostici infekcije s M. tuberculosis, a pod nazivom QuantiFERON-TB-Gold test.

U Slubi za mikrobiologiju i parazitologiju provodit ?e se uzorkovanje krvi u posebne epruvete namijenjene testiranju, a potom ?e se uzorci transportirati u Referentni centar za dijagnostiku TBC HZJZ, Zagreb, gdje ?e se testovi o?itavati i interpretirati.

Slijedom navedenog, lije?nici PZZ trebaju napisati dvije crvene uputnice:

  • jednu naslovljenu na Zavod za javno zdravstvo Zadar, Sluba za mikrobiologiju i parazitologiju (uzimanje, obrada i slanje uzorka)
  • jednu naslovljenu na HZJZ, Odjel za mikrobiologiju (Quantiferon test)

Uzorkovanje krvi provodit ?e se ponedjeljkom od 9:00–10:00 sati u ambulanti za uzimanje uzoraka Slube za mikrobiologiju i parazitologiju na 1. katu ZJZ Zadar, Kolovare 2.

Posebne grupe osoba kod kojih se preporu?uje upotreba testa:

  • Kontakti (osobe koje su bile u doticaju s bolesnikom s manifestnom plu?nom tuberkulozom)
  • Imunokompromitirane osobe ( HIV, AIDS, imunosupresivna terapija dulje od mjesec dana – anti-TNF-α terapija, kortikosteroidi, imunosupresija u svezi s transplantacijom)
  • Osobe koje trebaju biti lije?ene biološkom terapijom

 

Za sve ostale informacije moete se obratiti u Slubu za mikrobiologiju na telefon 300-852.

Voditeljica Slube

Ivanka Matas, dr. med. spec. mikrobiolog

Obavijest o promjeni pretraga za detekciju DNA Chlamydia trachomatis

Obavještavamo korisnike usluga da se u Slubi za mikrobiologiju ZJZ Zadar od 01.01.2017. godine pretraga detekcije DNA  Chlamydia trachomatis hibridizacijskom metodom iz brisa uretre zamjenjuje pretragom detekcija DNA Chlamyida trachomatis PCR metodom iz uzorka prvog jutarnjeg urina (PRVI MLAZ).

Ovom prilikom napominjemo da se i pretraga na Ureaplasma urealyticum i Mycoplasma hominis moe umjesto iz brisa uretre provesti iz prvog mlaza jutarnjeg urina.

Za sve dodatne informacije moete se obratiti u Slubu za mikrobiologiju na telefon 023 300 855.

Više o mikrobiološkim pretragama: Mikrobiološke pretrage

Voditeljica odjela za urogenitalne infekcije:
Alma Raljevi? Baradi?, dr. med. spec. mikrobiologije

Obavijest o uvo?enju nove mikrobioloke pretrage - detekcija DNA Trichomonas vaginalis

Obavještavamo korisnike usluga da se u Slubi za mikrobiologiju i parazitologiju ZJZ Zadar od 15.01.2017. godine moe napraviti pretraga detekcije DNA  Trichomonas vaginalis PCR metodom iz uzorka prvog jutarnjeg urina (PRVI MLAZ).

Za sve dodatne informacije moete se obratiti u Slubu za mikrobiologiju i parazitologiju na telefon 300-855.

 

Voditeljica odjela za urogenitalne infekcije

Alma Raljevi? Baradi?, dr. med. spec. mikrobiologije

Novo - uveden je brzi imunokromatografski test za detekciju Legionella pneumophila antigena

Obavještavamo korisnike usluga da je u Slubi za mikrobiologiju ZJZ Zadar uveden brzi imunokromatografski test za detekciju  Legionella pneumophila antigena serogrupe 1 u uzorcima urina.

Za testiranje se uzima uzorak urina u sterilnu bo?icu za urin koji se u laboratorij donosi odmah, a  u slu?aju odgo?enog transporta urin se moe pohraniti na temperaturi 2-8ºC. Uzorak se predaje na šalteru na I katu  od 715 – 1200 sati uz pravilno popunjenu  „crvenu“  uputnicu  HZZO-a.

Uputa za popunjavanje uputnice : u polje „Molim, trai se“ napisati „Urin na Legionella pneumophila .

Nalazi ove pretrage izdaje se sutradan.

Za sve ostale informacije moete se obratiti u Slubu za mikrobiologiju na telefon 300-852.

Voditeljica Slube

Ivanka Matas, dr.med.spec.mikrobiolog

Obavijest o promjeni metode za odre?ivanje IgM protutijela

Zadar, 26. travnja 2017. godine

Obavještavamo korisnike usluga da se u Slubi za mikrobiologiju i parazitologiju ZJZ Zadar od 24. 04. 2017. umjesto dosadašnje ELFA metode za odre?ivanje IgM protutijela za Cytomegalovirus koristi ELISA metoda i da ?e se ista provoditi jednom tjedno.

Serumi pacijenata obra?ivat ?e se ?etvrtkom, a nalazi ?e se izdavati petkom od 12,00-13,00 sati.

Za sve dodatne informacije moete se obratiti u Slubu za mikrobiologiju i parazitologiju na telefon 300-854.

Sluba za mikrobiologiju i parazitologiju
Voditeljica odjela za serologiju
Alma Raljevi? Baradi?, dr.med.spec.mikrobiolog                                                                                    

Odre?ivanje DNA C.trachomatis PCR metodom iz uzoraka cerviksa

Obavještavamo korisnike usluga da se u Slubi za mikrobiologiju ZJZ Zadar od 18. 09. 2017. godine pretraga detekcije DNA Chlamydia trachomatis hibridizacijskom metodom iz brisa cerviksa zamjenjuje pretragom detekcija DNA Chlamyida trachomatis PCR metodom iz uzorka endocervikalnog i vaginalnog brisa. Nove setove za uzorkovanje (bris+ transoportni medij) moete dobiti u Slubi za mikrobiologiju i parazitologiju – III kat.

Ovom prilikom napominjemo da se pretraga detekcije DNA Humanog Papiloma virusa visokog rizika (HR HPV) i dalje provodi hibridizacijskom metodom te se za uzrokovanje koriste isti setovi kao  i do sada, a dostupni su tako?er u našoj Slubi.

Za sve dodatne informacije moete se obratiti Odjelu za urogenitalne infekcije na telefon 300-855.

Voditeljica odjela za urogenitalne infekcije

Alma Raljevi? Baradi?, dr.med.spec.mikrobiolog

Zadar, 15. 09. 2017.

Ponovno vra?anje akreditirane metode za dokazivanje CMV IgM

Obavještavamo korisnike usluga da se u Slubi za mikrobiologiju ZJZ Zadar od 15. 09. 2017. umjesto dosadašnje ELISA metode za odre?ivanje IgM protutijela za Cytomegalovirus koristi ELFA metoda, a koja se provodi svakog dana te su nalazi dostupni u roku 24-48 sata. ELFA metoda je u akreditiranom podru?ju i provodila se do travnja ove godine kada je zbog objektivnih razloga (problema u proizvodnji reagensa) bila nedostupna korisnicima.

Za sve dodatne informacije moete se obratiti u Slubu za mikrobiologiju i parazitologiju na telefon 300-854.

Voditeljica odjela za serologiju

Alma Raljevi? Baradi?, dr. med. spec. mikrobiolog                                                                                    

Zadar, 15. 09. 2017.

Natrag