O službi

SLUŽBA JAVNO ZDRAVSTVO
Voditeljica: Ljilja Balorda, dr. med. univ. mag. sanit.
publ. spec. javnog zdravstva

Telefon: +385 (0)23 643 347
E-mail: socijalna-zadar@zjz.t-com.hr

Služba za socijalnu medicinu i javno zdravstvo u okviru svoje Zakonom utvrđene javnozdravstvene djelatnosti obavlja sljedeće poslove za područje Zadarske županije:

- prati i analizira demografske i zdravstveno-statističke pokazatelje

- prati i procjenjuje zdravstveno stanje i opterećenost populacije bolešću

- prati rad zdravstvenih službi i korištenje zdravstvenih kapaciteta

- sudjeluje u identifikaciji prioritetnih zdravstvenih problema i opasnosti za zdravlje stanovništva

- provodi zdravstveno prosvjećivanje i promicanje zdravlja kroz sudjelovanje u informiranju posebnih skupina ili cjelokupnog stanovništva o sprječavanju nezdravog načina življenja,

- surađuje u predlaganju i provođenju preventivnih programa uz evaluaciju istih na nivou županije

- provodi i koordinira nacionalne programe ranog otkrivanja raka (dojke, debelog crijeva i vrata maternice)

- sudjeluje, koordinira i kontrolira na županijskom nivou provođenje zdravstveno statističkih istraživanja koja se provode u Hrvatskoj odnosno u Europi (HANS, HZA 2008 i EHIS 2014, EHIS 2019, CRO COSI 2019)

- savjetovanje o pravilnoj prehrani i zdravim stilovima života za osobe u riziku za kronične nezarazne bolesti

Ostale javnozdravstvene aktivnosti i programi od interesa za javno zdravlje zajednice:

–  provođenje socijalno-medicinskih istraživanja u svrhu procjene zdravstvenog stanja, zdravstvenih potreba i kvalitete života cjelokupnog stanovništva ili određenih populacijskih skupina

–  provođenje znanstvenih istraživanja

–  procjena zdravstvenih potreba u Zadarskoj županiji

–  procjena zdravlja u zajednici

–  određivanje javnozdravstvenih prioriteta u županiji

–  sudjelovanje u kreiranju javnozdravstvene politike na lokalnoj/regionalnoj razini

–  izrada i provođenje lokalnih projekata

–  sudjelovanje u izradi i provođenju EU projekata

–  provođenje Programa prevencije kroničnih nezaraznih bolesti

–  uređivanje i objavljivanje promotivnih materijala

–  sudjelovanje u izradi strateških dokumenata za potrebe županije.

Projekti

–  „Predstavljanje Nacionalnih programa ranog otkrivanja bolesti u Zadarskoj županiji stanovništvu Zadarske županije po jedinicama lokalne samouprave“, 2010./2011.

–  „Prevencija i rano otkrivanje šećerne bolesti u Zadarskoj županiji“, 2011.

–  „Srca mala kažu: Hvala!“ radionice za djecu u vrtićima o važnosti zdrave prehrane i tjelesne aktivnosti, 2012./2013.

–  „Suradnja u prevenciji - Provođenje Nacionalnih programa u Zadarskoj županiji, važnost suradnje patronaže i javnozdravstvenih timova“, 2013.

–  „Bolesti cirkulacijskog sustava i najučestaliji faktori rizika za njihov nastanak u Zadarskoj županiji“, 2013.

–  „Kašeta zdravlja“ - Predavanja o mediteranskoj prehrani u Dječjim vrtićima Radost i Sunce, 2014.

- "Utjecaj kroničnih nezaraznih bolesti i ozljeda na starije osobe: preporuke za zdravo i aktivno starenje", 2014./2015.

–   „Hear me out – Podizanje razine svijesti i stvaranje mogućnosti za zapošljavanje osoba s oštećenim sluhom“

Natrag