Savjetovalište za HIV

  • Savjetovalište za HIV

    (13. 11. 2014.)

    Testiranje omogućava rano otkrivanje infekcije i pravovremeno liječenje čime se sprečava ili smanjuje razvoj komplikacija bolesti i poboljšava životna prognoza i kvaliteta života oboljelima. Ujedno se sprečava prijenos infekcije na druge ljude. 

    Opširnije