Nacionalni program ranog otkrivanja raka vrata maternice

U današnje vrijeme ni jedna ena ne bi smjela umrijeti od raka vrata maternice iz razloga što se promjene na vratu maternice koje dovode do raka mogu vrlo rano otkriti jednostavnom, brzom, lako dostupnom i neinvazivnom metodom, PAPA testom.

Naalost to nije tako, svake godine u Hrvatskoj od raka vrata maternice oboli od 300 do 400 ena, a umre od 100 do 130 ena.

Stoga Ministarstvo zdravlja pokre?e Nacionalni program ranog otkrivanja raka vrata maternice koji je usvojen je na sjednici Vlade 15. srpnja 2010. godine, kao tre?i Nacionalni program probira raka.

Osnova probira za rak vrata maternice je prona?i promijenjene stanice vrata maternice u ranom stadiju kada je promjene lako odstraniti, tako da se ne razviju u rak vrata maternice. Lije?enje uznapredovalog raka vrata maternice puno je tee i manje uspješno.

Program je namijenjen svim enama u Republici Hrvatskoj u dobi od 25 do 64 godine starosti, kako onima koje imaju zdravstveno osiguranje tako i onima koje nemaju zdravstveno osiguranje.

Program ?e se odvijati u trogodišnjim ciklusima. Pozivi ?e se dakle slati svake tri godine i to onim enama koje nisu bile tri godine na PAPA testu kod odabranog ginekologa. Na taj na?in se promjene mogu na vrijeme otkriti i time sprije?iti nastanak raka vrata maternice. 

Ciljevi ovog programa su:

  • Obuhvatiti 85% ciljne populacije programom ranog otkrivanja raka vrata maternice tijekom tri godine od po?etka programa.
  • Smanjiti broj novooboljelih ena od invazivnog raka vrata maternice za 60% u dobnoj skupini 25-64 godine, osam godina od po?etka programa.
  • Smanjiti smrtnost od invazivnog raka vrata maternice za 80% u dobnoj skupini od 25 do 70 godina u periodu od trinaest godina od po?etka programa.

Sluba za javno zdravstvo zaduena je za distribuciju poziva enama te u prvom trogodišnjem ciklusu trebamo poslati pozive 21 270 ena u dobi od 25 do 64 godine starosti koje nisu bile na PAPA testu posljednje tri godine. Stoga ?e Zavod za javno zdravstvo Zadar po nalogu Ministarstva zdravlja do kraja studenog ove godine poslati 3 400 poziva enama. Do kraja 2013. godine poslat ?emo još 10 300 poziva, a ostatak do kraja ciklusa uz ponovljene pozive neodazvanima. Pozive ?emo najprije slati enama ro?enim 1948., 1949., 1950., 1951., 1952., godine pa prema mla?im godištima završno sa 1987. godištem. Pozivi se šalju na ku?nu adresu prebivališta dakle ona adresa koja je navedena na osobnoj iskaznici.

Prve pozivne kuverte kre?u u poštu, odnosno na teren do kraja ovog tjedna.

Molimo ene da paljivo pro?itaju priloenu brošuru o vanosti ranog otkrivanja raka vrata maternice i pozivno pismo, da ispune priloeni obrazac te zajedno s kupovnicom predaju svom ginekologu prilikom dolaska na pregled. U kuverti smo još dodali obavijest o adresi, kontakt telefonu i radnom vremenu odabranog ginekologa te se ene mogu telefonom ili osobnim dolaskom dogovoriti za termin pregleda.

Ukoliko imaju bilo kakvih nejasno?a i pitanja molimo da nazovu besplatni telefon 0800 200 157 pri Zavodu za javno zdravstvo Zadar svaki radni dan od 7 do 15 h.

Epidemiološki podaci

Prema posljednjim podacima Registara za rak u Hrvatskoj rak vrata maternice se nalazi na devetom mjestu po broju novooboljelih od raka u ena u 2010. godini (323 novooboljele ene, stopa 14 novooboljelih ena na 100 000 ena), te na osmom mjestu uzroka smrtnosti od raka u ena u 2010. godini (132 umrle ene, stopa 5,8 umrlih ena na 100 000 ena).

U Europi godišnje od raka vrata maternice oboli 60 000 ena, a 30 000 ih umre, a u svakom trenutku više od 225 000 ena ivi s rakom vrata maternice (u fazi lije?enja ili ne). Vano je napomenuti da stope raka vrata maternice uvelike variraju od zemlje do zemlje, tako npr. u nekim zemljama Isto?ne Europe stopa pojavljivanja raka vrata maternice je 2 do 5 puta ve?a nego u prvih 15 zemalja ?lanica EU-a. Ove razlike uvelike ovise o prisutnosti ili odsutnosti programa prevencije raka vrata maternice. Primjena tih programa, zajedno s u?inkovitim obrazovnim programima javnog zdravstva mogu zna?ajno smanjiti broj oboljelih i umrlih od raka vrata maternice.

Najviše stope smrtnosti i stope novooboljelih od raka vrata maternice u Europi imaju Srbija, Crna Gora, Albanija, Makedonija, Bosna i Hercegovina, Bugarska, i Rumunjska. U tim zemljama se stope smrtnosti kre?u oko 10 umrlih ena na 100 000 ena, a stopa novooboljelih se kre?e od 20 do 25 novooboljelih ena na 100.000 ena. Najnie stope imaju zemlje poput Finske, Irske, Norveške, Švedske, Velike Britanije, Italije, Danske, dakle zemlje koje dugi niz godina imaju organizirane programe ranog otkrivanja raka vrata maternice i jake javno zdravstvene obrazovne programe. U tim se zemljama stope umrlih od raka vrata maternice kre?u od 2 do 3 umrle ene na 100 000 ena, a stope novooboljelih su od 5 do 7 novooboljelih ena na 100 000 ena.

U Zadru 27. 11. 2012. godine

Koordinatorica Nacionalnog programa ranog otkrivanja
raka vrata maternice za Zadarsku upaniju:

Ljilja Balorda, dr. med. univ. mag. sanit. publ.
spec. javnog zdravstva
T: +385 (0)23 300 835
F: +385 (0)23 300 835
E: ljilja.balorda@zjz.t-com.hr 

Natrag