O Nacionalnom programu ranog otkrivanja raka debelog crijeva

Nacionalni program ranog otkrivanja raka debelog crijeva namijenjen je svim osobama u dobi od 50 do 74 godina, a uklju?uje testiranje na tragove krvi u stolici koje se ne opaa okom (okultno krvarenje) i u slu?aju pozitivnog nalaza kolonoskopiju. 

Program  je donesen na sjednici Vlade Republike Hrvatske 4. listopada 2007. godine. Na razini upanija program se provodi putem upanijskih zavoda za javno zdravstvo i zavoda za javno zdravstvo i Grada Zagreba u koordinaciji Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo pod nadzorom Ministarstva zdravstva.

U Zadarskoj upaniji provedba programa zapo?ela je u sije?nju 2008. godine. 

Što u?initi kada dobijete poziv na ku?nu adresu?

Rak debelog crijeva drugi je naj?eš?i oblika raka u muškaraca (iza raka plu?a) i u ena (iza raka dojke) u Republici Hrvatskoj i Zadarskoj upaniji te je jedan od vode?ih uzroka smrti od raka. Prema podacima Registra za rak Republike Hrvatske 15% muškaraca i 13% ena oboljelo je od raka debelog crijeva me?u ukupno oboljelima od raka.

Otkrivanjem raka debelog crijeva u ranoj fazi bolesti mogu se spasiti mnogi ivoti.

Brošura o Nacionalnom programu ranog otkrivanja raka debelog crijeva (566,50 KB)

Odazovite se ovom pozivu jer se radi o jednostavnoj metodi testiranja, kojom se utvr?uje postojanje krvi u stolici nevidljivoj okom, što moe biti prvi znak raka, zatim polipa kao predstadija raka ili niza drugih bolesti debelog crijeva.

U slu?aju bilo kakvih nejasno?a u provedbi testiranja ili popunjavanja upitnika javite se na besplatni info telefon 0800 200 183 pri Zavodu za javno zdravstvo Zadar  ili do?ite u Slubu za javno zdravstvo na 2. katu Zavoda za javno zdravstvo Zadar (soba br. 15).

O svakom pozitivnom testu, kao i terminu kolonoskopskog pregleda, koordinator programa iz Zavoda za javno zdravstvo Zadar pismenim putem obavještava izabranog lije?nika. Osobe ?iji je test neispravan obavještavaju se o nalazu testiranja te ih se motivira za ponovo testiranje. U Op?oj bolnici Zadar dogovaraju se termini pregleda za pozitivne osobe i obavljaju kolonoskopije.

Ciljevi programa ranog otkrivanja raka debelog crijeva:

  • smanjiti smrtnost od raka debelog crijeva za 15% (nakon 10-13 godina provedbe uz ciklus pozivanja svake dvije godine)
  • otkriti rak u ranijem stadiju bolesti te tako poboljšati mogu?nost izlje?enja, kvalitetu ivota i preivljavanje oboljelih
  • posti?i obuhvat od 65% pozvanih na testiranje. Zadovoljavaju?i odaziv bi bio 45% od pozvanih osoba.

Za dodatne informacije posjetite internet stranice:

Ministarstva zdravlja
Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo
Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje 

Koordinatorica Nacionalnog programa ranog otkrivanja
raka debelog crijeva za Zadarsku upaniju: 

Ana Petri?, dr. med. univ. mag. sanit. publ.
spec. javnog zdravstva
T: +385 (0)23 300 835
F: +385 (0)23 300 835
E: ana.petric@zjz.t-com.hr 

Natrag