Programi i projekti

  • Mentalno zdravlje za sve

    (25. 11. 2015.)

    Projekt Mentalno zdravlje za sve temelji se na psihosocijalnom tretmanu  i dijagnostici osoba sa problemima mentalnog zdravlja, prevenciji mentalnih poremećaja i ovisnosti, izvanbolničkom liječenju i rehabilitaciji ovisnika u Benkovcu,  Biogradu n/m, Gračacu, Obrovcu, Pagu i Zadru kroz savjetovališta mentalnog zdravlja.

    Cilj rada savjetovališta je zaštita i unapređenje mentalnog zdravlje te prevencija  ovisnosti.

    Opširnije