Natječaj za primanje na stručno osposobljavanje za rad 05/16

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO ZADAR,   Kolovare 2, 23 000 Zadar                                                               

 Zadar, 11. 05. 2016. god.                                                                  

 Broj: 01-1307/16

Temeljem Zakona o poticanju zapošljavanja („Nar. nov.“ br. 57/12 i 120/12) i Pravilnika o mjerilima za primanje zdravstvenih radnika na pripravnički staž („Nar. nov.“ br. 124/13), te Odluke ravnatelja broj: 01-1303/16 od dana 11. 05. 2016. god. i na prijedlog stručnih službi, Zavod za javno zdravstvo Zadar objavljuje

NATJEÄŒAJ za primanje na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa na određeno vrijeme u trajanju od 1 godine:

1. diplomirani ekonomist ili magistar ekonomije (1 izvršitelj/ica, pripravnik/ca),

2. ekonomist ili sveučilišni prvostupnik ekonomije ili stručni pristupnik/stručni prvostupnik ekonomije (1 izvršitelj/ica, pripravnik/ca),

3. profesor psihologije ili magistar psihologije (1 izvršitelj/ica, pripravnik/ca),

4. diplomirani socijalni pedagog ili magistar socijalne pedagogije (1 izvršitelj/ica, pripravnik/ca),

5.  diplomirani sanitarni inženjer ili magistar sanitarnog inženjerstva (1 izvršitelj/ica, pripravnik/ca),

6. sanitarni inženjer ili prvostupnik sanitarnog inženjerstva (1 izvršitelj/ica, pripravnik/ca),

7. viša medicinska sestra/zdravstveni tehničar ili stručni prvostupnik/ca sestrinstva (1 izvršitelj/ica, pripravnik/ca).

Uvjeti:

Ad. 1. završen sveučilišni ili diplomski studij ekonomije,

Ad. 2. završen sveučilišni ili stručni preddiplomski studij ekonomije,

Ad. 3. završen sveučilišni diplomski studij psihologije,

Ad. 4. završen sveučilišni diplomski studij socijalne pedagogije,

Ad. 5. završen sveučilišni ili stručni diplomski studij sanitarnog inženjerstva,

Ad. 6. završen sveučilišni ili stručni preddiplomski studij sanitarnog inženjerstva,

Ad. 7. završen sveučilišni ili stručni preddiplomski studij sestrinstva.

Zajednički uvjeti za sve kandidate:

 • hrvatsko državljanstvo
 • status nezaposlene osobe bez radnog iskustva, koja ima manje od 1 godine evidentiranog staža u mirovinskom osiguranju u zvanju za koje se obrazovala, te da je kao nezaposlena evidentirana duže od 30 dana kod nadležnog Područnog ureda Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Uz molbu za zapošljavanje kandidati su obvezni priložiti:

 • kraći životopis,
 • domovnicu,
 • presliku odgovarajućeg dokumenta kojim dokazuju završeno obrazovanje za zvanje za koje podnose molbu,
 • potvrdu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje o dužini vođenja u evidenciji nezaposlenih,
 • potvrdu HZMO-a o evidentiranom stažu u mirovinskom osiguranju za nezaposlenu osobu bez radnog iskustva u zvanju za koje se obrazovala,
 • presliku odgovarajućeg dokumenta kojim dokazuju da ostvaruju prednost prema određenim kriterijima za odabir.

Krajnji rok za podnošenje molbi je 20. 05. 2016. god.

Ovaj oglas se u cjelovitom tekstu objavljuje na službenim internetskim stranicama Zavoda za javno zdravstvo Zadar, www.zjz-zadar.hr, a istovremeno u skraćenom obliku na oglasnoj ploči i internetskim stranicama HZZ-a., te na oglasnim stranicama Zadarskog lista.

Molbe s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostavljaju se na adresu: Zavod za javno zdravstvo Zadar, Kolovare 2, 23000 Zadar, s naznakom „Za natječaj - primanje na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa radi obavljanja pripravničkog staža - u zvanju _____ (navesti zvanje za koje se prijavljuje).“

Kriteriji za odabir:

 • od kandidata koji ispunjavaju uvjete prednost imaju kandidati koji su ranije završili obrazovanje, 
 • ako su dva ili više kandidata završila obrazovanje tijekom istog mjeseca i godine prednost ima kandidat s kraćim trajanjem obrazovanja (pri čemu se trajanje obrazovanja računa u godinama), 
 • u slučaju istog trajanja obrazovanja prednost ima kandidat s višim prosjekom ocjena postignutih tijekom školovanja,
 • uz ispunjavanje svih gore navedenih uvjeta, sukladno posebnim zakonima, prednost ispred svih kandidata ostvaruju osobe temeljem posebnih zakona, a što obvezno dokazuju preslikom odgovarajućeg dokumenta.

O rezultatima natječaja kandidati/kandidatkinje će biti obaviješteni/obaviještene u roku od 8 dana od dana dobivanja suglasnosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Cjelovit tekst natječaja (PDF)

Natrag