Obveza zdravstvenog pregleda i upisa u sanitarne iskaznice - samo jednom godišnje!

Obveza zdravstvenog pregleda i upisa u SANITARNE ISKAZNICE SAMO JEDNOM GODIŠNJE

 - O B A V I J E S T -        

 

Poštovani obveznici koji podliježete zdravstvenom nadzoru!

Sukladno članku  28. Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti  („Nar. nov.“ br. 79/07, 113/08, 43/09, 22/14-RUSRH i 130/17) od dana 01. 01. 2019. god. prestaje vam obveza na obavljanje polugodišnjih zdravstvenih pregleda.

Dana 01. 01. 2019. godine stupa na snagu novi Pravilnik o načinu obavljanja zdravstvenih pregleda osoba pod zdravstvenim nadzorom („Nar. nov.“ br. 116/2018).

Ovaj Pravilnik odredio je da osobe koje obavljaju poslove, odnosno sudjeluju u proizvodnji, prometu i usluživanju hrane ili opskrbi stanovništva vodom za ljudsku potrošnju, a koji na svojim radnim mjestima dolaze u neposredan dodir s hranom odnosno vodom za ljudsku potrošnju obavljaju zdravstveni pregled 1 x godišnje.

Godišnji zdravstveni pregled obuhvaća liječnički pregled na zarazne bolesti, a bakteriološki i parazitološki pregled stolice proširuje se i na Enterohemoragijske  E. Colli (EHEC), zbog čega se povećava cijena godišnjeg pregleda sa 335,00 kn na 410,00 kn.

 

Hvala na razumijevanju!

 

Voditelj Službe za epidemiologiju                                       Ravnatelj Zavoda

Doc. dr. sc. Alan Medić, dr. med. spec. epidem.               Zoran Škrgatić, dr. med. spec. psih.

Natrag