Obveza zdravstvenog pregleda i upisa u sanitarne iskaznice - samo jednom godišnje!

Obveza zdravstvenog pregleda i upisa u SANITARNE ISKAZNICE SAMO JEDNOM GODIŠNJE

 - O B A V I J E S T -        

 

Poštovani obveznici koji podliježete zdravstvenom nadzoru!

Sukladno članku  28. Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti  („Nar. nov.“ br. 79/07, 113/08, 43/09, 22/14-RUSRH i 130/17) od dana 01. 01. 2019. god. prestaje vam obveza na obavljanje polugodišnjih zdravstvenih pregleda.

Dana 01. 01. 2019. godine stupa na snagu novi Pravilnik o načinu obavljanja zdravstvenih pregleda osoba pod zdravstvenim nadzorom („Nar. nov.“ br. 116/2018).

Ovaj Pravilnik odredio je da osobe koje obavljaju poslove, odnosno sudjeluju u proizvodnji, prometu i usluživanju hrane ili opskrbi stanovništva vodom za ljudsku potrošnju, a koji na svojim radnim mjestima dolaze u neposredan dodir s hranom odnosno vodom za ljudsku potrošnju obavljaju zdravstveni pregled 1 x godišnje.

O cijenama usluga pogledati odluke:

Odluka o visini troškova zdravstvenih pregleda osoba koje podliježu zdravstvenom nadzoru

Odluka o visini troškova stjecanja potrebnog znanja o zdravstvenom odgoju osoba

Hvala na razumijevanju!

 

Voditelj Službe za epidemiologiju                                      

Doc. dr. sc. Alan Medić, dr. med. spec. epidem.

Ravnatelj Zavoda              

Zoran Škrgatić, dr. med. spec. psih.

Natrag