Međusektorska suradnja u borbi protiv zlouporabe i konzumacije opojnih sredstava

Povodom obilježavanja Mjeseca borbe protiv ovisnosti od 15.11 do 15.12.2013. godine Povjerenstvo za suzbijanje zlouporabe opojnih droga Zadarske županije u suradnji sa Službom za prevenciju i izvanbolničko liječenje ovisnosti i mentalno zdravlje Zavoda za javno zdravstvo Zadar organiziralo je Okrugli stol koji je održan 27. studenog 2013. godine, u Multimedijalnoj dvorani gradske knjižnice Zadar. Cilj susreta bio je pregled do sada učinjenog u okviru provedbe Nacionalne strategije i Akcijskog plana suzbijanja zlouporabe droga Zadarske županije kao i rasprava o modelima suradnje među različitim sektorima i Povjerenstvom kao koordinatorom na nivou županije, te iznošenje prijedloga za unaprjeđenje istih.

Pozvani su bili članovi povjerenstva i predstavnici svih relevantnih institucija i udruga  s područja Zadarske županije, uključenih u borbu protiv zlouporabe sredstava ovisnosti, te lokalni mediji.

Pozivu se odazvalo tridesetak osoba, a zastupljeni su bili svi sektori. Tako su za Okruglim stolom bili predstavnici Općinskog državnog odvjetništva, Prekršajnog i Općinskog suda u Zadru, PU Zadarske, Probacijskog ureda, Grada Zadra, Zadarske županije, Ureda državne uprave, Centra za socijalnu skrb Zadar, Udruge Porat i Nada, Terapijske zajednice Mondo Nuovo, Gradskog društva Crveni križ, Doma za odgoj djece i mladeži Zadar, Obiteljskog centra Zadarske županije, PB Ugljan, te Zavoda za javno zdravstvo Zadar.

Uvodna izlaganje održali su dr. Stela Klepac Erstić, voditeljica Službe za prevenciju i izvanbolničko liječenje ovisnosti i mentalno zdravlje Zavoda za javno zdravstvo Zadar, te dr. sc. Mladen Mavar predsjednik Povjerenstva za suzbijanje zlouporabe opojnih droga Zadarske županije. Izlaganja su bila usmjerena na prezentaciju rada Službe i Povjerenstva, epidemiološke podatke, te program primarne prevencije za osnovnoškolce koji se provodi u svim školama naše županije „Trening životnih vještina“ i njegovu evaluaciju.

Istaknuto je da je Zadarska županije druga u Hrvatskoj po stopi liječenih ovisnika na 100 000 stanovnika u dobi od 15 do 64 godine, ali i da se posljednjih godina smanjuje broj novoregistriranih opijatskih ovisnika. Također se smanjuje broj smrtnih slučajeva zbog predoziranja psihoaktivnim sredstvima. Takvi podaci u skladu su sa trendovima u RH, kao i u zemljama zapadne Europe i SAD-a.

Istaknuta je visoka učinkovitost i značaj programa „Trening životnih vještina“ koji se već četvrtu godinu provodi pod vodstvom ZZJZ Zadar, a u suradnji sa školama i lokalnom samoupravom, a koji je potaknut radom Povjerenstva.

Predstavnici svih sektora također su imali kratko usmeno izlaganje kojim su predstavili  svoj rad i doprinos u borbi protiv zlouporabe droga.

Tako je prezentiran projekt „Zdrav za pet“ koji provode MUP i Zavod za javno zdravstvo, te neki podaci dobiveni primjenom ulaznih i izlaznih anketa tokom provedbe istog 2012/2013. U sklopu tog projekta provode se tematska predavanja u osnovnim i srednjim školama vezana za zlouporabu psihoaktivnih sredstava i ovisnost o kockanju.

Iz policijske uprave Zadarske naglašeno je da su sve veći problem takozvane „nove“ droge od kojih se neke mogu legalno kupiti u smart shopu., te sve veća prisutnost amfetamina na  crnom tržištu.

Tijekom rasprave  istaknuta je  potreba za  kontinuiranim ažuriranjem liste zabranjenih supstanci jer se na tržište neprestano „izbacuju“ nove droge za koje nije ni poznato kakve sve posljedice mogu izazvati.

Razgovaralo se i o sveprisutnom problemu ovisnosti o kockanju, programima prevencije u školama, te suradnji sa predškolskim ustanovama. Postavljeno je i pitanje liječenja i skrbi pacijenata sa komorbiditetom ili tzv. dualnim dijagnozama, učestalosti policijskih ophodnji, dostupnosti alkohola maloljetnicima kao i tzv. „droge za silovanje“,  te testiranja počinitelja kaznenih djela na prisutnost psihoaktivnih sredstava u organizmu neposredno tijekom intervencije policije.

Predstavnici pravosudnih institucija istakli su promjenu kaznenog zakona kojom je posjedovanje manje količine droge postalo prekršajno djelo, a kazneno se gone oni koji proizvode, preprodaju ili daju drogu bez naknade.

Istaknuta je važnost suradnje pravosuđa, CZSS, policije i zdravstva kroz koordinaciju i razmjenu informacija. Posebno važnu ulogu i svoje mjesto tu ima i Ured za probaciju koji prati osuđene na uvjetnu kaznu i one kojima su izrečene mjere liječenja i obaveza tretmana po izlasku iz zatvora.

Predsjednik povjerenstva istaknuo je  podršku Grada i Županije u radu svih sektora, a posebno se zahvalio ravnatelju Zavoda za javno zdravstvo Zadar na dosadašnjoj suradnji i zalaganju na unaprjeđenju rada na području primarne prevencije i tretmana eksperimentatora, konzumenata i ovisnika.

Zaključeno je da se uspostavljena suradnja razvija i napreduje, a nove kvalitetne ideje i projekti biti će podržavani i nadalje.

 

Dora Srdelić Ljubičić, prof.

Natrag