Hepatitis C Networking Meeting

Dana 9. studenog  2017. godine u organizaciji tvrtke  Medicopharmacia d.o.o. održan je okrugli stol na temu hepatitisa C u konferencijskoj dvorani hotela Bastion u Zadru.Okruglom stolu prisustvovali su  liječnici  Službe za mentalno zdravlje i prevenciju ovisnosti Zavoda za javno zdravstvo Zadar, Odjela infektologije, gastroenterologije te Laboratorija za imunodijagnostiku Opće bolnice Zadar.

Nakon uvodne riječi domaćina svoja predavanja održale su Stela Klepac Erstić, dr, med. spec. epidemiologije „Skrb pacijenata u centrima za prevenciju ovisnosti“  ; Marija Pupić-Bakrač, dr.med.spec. epidemiologije „Epidemiološki prikaz HCV –a u populaciji intravenskih ovisnika Zadarske županije“, prof. dr. sc. Boris Dželalija, dr. med. spec. infektologije „Smjernice za liječenje hepatitisa C – EU i Hrvatska“ te Jadranko Turčinov, dr. med. spec. interne medicine, gastroenterolog „Komplikacije u liječenju hepatitisa C“.

Nakon provedene rasprave u kojoj su učešće uzeli svi prisutni članovi zaključeno je:

  1. Većinu oboljelih od hepatitisa C u našoj Županiji danas čini populacija bivših intravenskih ovisnika u dobi od 35 do 50 godina starosti, vrlo često sa perzistentnom infekcijom od 20 i više godina.
  2. Rano otkrivanje i rano liječenje oboljelih od hepatitisa C predstavlja višestruku korisnost za pacijenta kroz održanu kvalitetu življenja kao i očekivani životni vijek, za zdravstveni sustav kroz smanjenje troškova za liječenje novooboljelih i oboljelih s razvijenim  komplikacijama kao i cjelokupne zajednice radi očuvanja radne sposobnosti osoba pravovremeno izliječenih.
  3. Istaknuta je važnost uspostave Nacionalnog registra oboljelih od virusnih hepatitisa koji bi trebao rezultirati kvalitetnijim epidemiološkim i kliničkim pokazateljima poduzetih preventivnih i kurativnih aktivnosti kao nezaobilaznim čimbenicima prilikom planiranja i određivanja budućih aktivnosti u prevenciji i liječenju prvenstveno hepatitisa C.
  4.  Zajednički skupovi doprinose kvalitetnijem multidisciplinaranom  pristupu rješavanja problematike te će se u budućnosti nastojati organizirati slični sastanci na polugodišnjoj razini.
Natrag