Hepatitis C Networking Meeting

Dana 9. studenog  2017. godine u organizaciji tvrtke  Medicopharmacia d.o.o. odran je okrugli stol na temu hepatitisa C u konferencijskoj dvorani hotela Bastion u Zadru.Okruglom stolu prisustvovali su  lije?nici  Slube za mentalno zdravlje i prevenciju ovisnosti Zavoda za javno zdravstvo Zadar, Odjela infektologije, gastroenterologije te Laboratorija za imunodijagnostiku Op?e bolnice Zadar.

Nakon uvodne rije?i doma?ina svoja predavanja odrale su Stela Klepac Ersti?, dr, med. spec. epidemiologije „Skrb pacijenata u centrima za prevenciju ovisnosti“  ; Marija Pupi?-Bakra?, dr.med.spec. epidemiologije „Epidemiološki prikaz HCV –a u populaciji intravenskih ovisnika Zadarske upanije“, prof. dr. sc. Boris Delalija, dr. med. spec. infektologije „Smjernice za lije?enje hepatitisa C – EU i Hrvatska“ te Jadranko Tur?inov, dr. med. spec. interne medicine, gastroenterolog „Komplikacije u lije?enju hepatitisa C“.

Nakon provedene rasprave u kojoj su u?eš?e uzeli svi prisutni ?lanovi zaklju?eno je:

  1. Ve?inu oboljelih od hepatitisa C u našoj upaniji danas ?ini populacija bivših intravenskih ovisnika u dobi od 35 do 50 godina starosti, vrlo ?esto sa perzistentnom infekcijom od 20 i više godina.
  2. Rano otkrivanje i rano lije?enje oboljelih od hepatitisa C predstavlja višestruku korisnost za pacijenta kroz odranu kvalitetu ivljenja kao i o?ekivani ivotni vijek, za zdravstveni sustav kroz smanjenje troškova za lije?enje novooboljelih i oboljelih s razvijenim  komplikacijama kao i cjelokupne zajednice radi o?uvanja radne sposobnosti osoba pravovremeno izlije?enih.
  3. Istaknuta je vanost uspostave Nacionalnog registra oboljelih od virusnih hepatitisa koji bi trebao rezultirati kvalitetnijim epidemiološkim i klini?kim pokazateljima poduzetih preventivnih i kurativnih aktivnosti kao nezaobilaznim ?imbenicima prilikom planiranja i odre?ivanja budu?ih aktivnosti u prevenciji i lije?enju prvenstveno hepatitisa C.
  4.  Zajedni?ki skupovi doprinose kvalitetnijem multidisciplinaranom  pristupu rješavanja problematike te ?e se u budu?nosti nastojati organizirati sli?ni sastanci na polugodišnjoj razini.
Natrag