Projekt Živjeti zdravo - obavijest

Poštovani,

Hrvatski zavod za javno zdravstvo u suradnji s udrugom HUHIV i brojnim partnerima i suradnicima i ove godine nastavlja s ljetnim porukama na hrvatskim plažama. Na petnaestak će lokacija na jadranskim plažama i zagrebačkom Jarunu  tijekom ljetnih mjeseci biti istaknute preventivne poruke u okviru aktivnosti nacionalnog  programa „Živjeti zdravo“, koji sufinancira Europski socijalni fond.

Cilj kampanje je skrenuti pozornost javnosti, a posebice mladih, na važnost odgovornog spolnog ponašanja i očuvanja spolnog i reproduktivnog, ali i općeg zdravlja te će se ista provoditi do kraja rujna.

Više o kampanji

Natrag