Palijativna skrb u Zadarskoj županiji - najava predavanja

U sklopu trajnog usavršavanja za medicinske sestre  09.03.2017. u 13:15 h u prostoru Službe za mentalno zdravlje i prevenciju ovisnosti dr. Ana Petrić održat će predavanje Palijativna skrb u Zadarskoj županiji.

Palijativna skrb aktivna je potpuna skrb o bolesnicima s uznapredovalom progresivnom bolešću (WHO 2002).U Zadarskoj županiji procijenjene su potrebe za palijativne skrbi, započeo je s radom Centar za koordinaciju te posudionica pomagala. Do sada je 7 djelatnika prošlo osnovnu edukaciju. 

Natrag