Edukacija patronažnih sestara o provedbi NPP ranog otkrivanja raka

Dana 27. studenog 2015. godine Služba za socijalnu medicinu i javno zdravstvo, Zavoda za javno zdravstvo Zadar održala je predavanje –edukaciju patronažnih sestara o provedbi NPP ranog otkrivanja raka u prostorima patronažne službe Doma zdravlja zadarske županije, kao jednu od aktivnosti unutar provedbe mjera Nacionalnog programa ranog otkrivanja raka.

Tom prigodom predstavljena je i brošura  Patronažne sestre u provedbi nacionalnih programa ranog otkrivanja raka (PDF) namijenjena usavršavanju patronažnih sestara, koja uključuje konkretne upute potrebne za prevencijsko djelovanje čime se želi povećati odaziv stanovnika na kontrolne preventivne preglede.

Natrag