Mjesec borbe protiv ovisnosti (15.11.-15.12.) 2015

Mjesec borbe protiv ovisnosti u Republici Hrvatskoj obilježava se u razdoblju od 15. studenog do 15. prosinca. Svake godine u navedenom razdoblju obilježavanje se provodi s ciljem upozoravanja cjelokupne javnosti na problem zlouporabe svih oblika sredstava ovisnosti a osobito droga te se time nastoji potaknuti sve subjekte u društvu na aktivnu borbu protiv ovisnosti i zlouporabe droga poduzimanjem zajedničkih aktivnosti za uspješno suprotstavljanje ovom ozbiljnom problemu današnjice.

Prema definiciji Svjetske zdravstvene organizacije (SZO), ovisnost je duševno i/ili tjelesno stanje koje nastaje međudjelovanjem živog organizma i sredstva ovisnosti. Obilježava ga ponašanje koje uvijek uključuje prisilu za uzimanjem sredstava ovisnosti s ciljem da se doživi njegov učinak na duševne procese ili izbjegne nelagoda zbog odsutnosti takvog sredstva.

Zloupotreba alkohola i droga te ovisnost kao njihova posljedica, jedni su od vodećih javnozdravstvenih problema današnjice, a u posljednje vrijeme se u Hrvatskoj povećava i broj ovisnika o kocki i Internetu, odnosno internetskim sadržajima poput online igara, društvenih mreža, online kupovine, Internet klađenja i sl. Iako ne uključuju unos određene tvari u organizam kao što je slučaj kod alkohola i droga, ovisnost o kocki i Internetu ima pogubne posljedice na psihološke, fizičke, poslovne i socijalne aspekte života.

S obzirom na kompleksnu problematiku te na trajne životne posljedice koje ovisnosti mogu prouzročiti, javlja se i potreba za suvremenim, kompleksnim programima prevencije, edukacije, ranog liječenja i otkrivanja ovisnika, rehabilitacije i resocijalizacije, uz potporu i doprinos svih tijela.

Prema rezultatima Europskog istraživanja o pušenju, pijenju alkohola, uporabi droga i rizičnim čimbenicima među učenicima, hrvatski su učenici daleko iznad prosjeka u konzumiranju alkohola i pušenju cigareta. Stoga pri suzbijanju ovisnosti važnu ulogu ima primarna prevencija, u sklopu koje je nužno provoditi edukaciju o štetnosti opojnih sredstava od najranije dobi.

Također se putem šire društvene akcije na nacionalnoj i lokalnoj razini promoviraju zdravi stilovi života, podiže se razina svijesti javnosti o štetnim zdravstvenim i socijalnim posljedicama ovisnosti i pružanju pomoći obitelji, a osobito o odgojnoj funkciji roditelja u prevenciji ovisničkog stila življenja.

Pri tom je izuzetno važna suradnja s medijima na koje apeliramo da u okviru svojih emisija/informativnih prostora osmisle i prezentiraju medijske projekte koji razmatraju problem ovisnosti s različitih razina, kao što su edukativno-informativni članci o problemu ovisnosti, edukativno-informativne emisije o ovisnosti i suzbijanju zlouporabe droga, s posebnim osvrtom na poboljšanje zaštite zdravlja djece, mladeži i obitelji i promoviranje zdravih stilova života te kontinuirano praćenje aktivnosti koje će s ciljem obilježavanja Mjeseca borbe protiv ovisnosti organizirati na državnoj, regionalnoj i lokalnoj razini.

Sve navedene aktivnosti poduzimaju se kako bi se podigla razina svijesti javnosti o ovom problemu te kako bi se zajedničkim naporima pridonijelo ostvarivanju zajedničkog cilja učinkovite borbe protiv svih oblika ovisnosti te posebice suzbijanju zloupotrebe droga u našem društvu.

 Mjesec borbe protiv ovisnosti ove ćemo godine obilježiti na Narodnom trgu u Zadru od 11,00-12,30 sati. 

Plakat mjesec borbe protiv ovisnosti 2015

Natrag