Konferencija o Nacionalnim preventivnim programima - poziv

Pozivamo Vas na Konferenciju o Nacionalnim preventivnim programima koje će se održati 2. prosinca 2015. godine u Zadru u organizaciji Ministarstva zdravlja, Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo i Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje uz suorganizaciju Zavoda za javno zdravstvo Zadar. Predstavljanje nacionalnih programa održat će se u predavaonici Stručne knjižnice Opće bolnice Zadar od 13:00 do 14:30 dok će se druženje s građanima i besplatno mjerenje šećera, tlaka, visine, težine i indeksa tjelesne mase odvijati na Narodnom trgu u Zadru od 11:00-12:30

Program Konferencije NPP 2015

Uz već javnosti poznate programe ranog otkrivanja raka dojke, debelog crijeva i vrata maternice koji se provode duži niz godina, ovom prilikom će se građanima Zadra prvi put predstaviti i Nacionalni program za preventivu i zaštitu oralnog zdravlja.

Preventivni program ranog otkrivanja raka vrata maternice (PDF)

Preventivni program ranog otkrivanja raka dojke (PDF) 

Preventivni program ranog otkrivanja raka debelog crijeva (PDF)

Nacionalni program za preventivu i zaštitu oralnog zdravlja

Više: Ministarstvo zdravlja - preventivni programi

Cilj preventivnih programa je smanjiti pobol i smrtnost navedenih sijela raka, doći do što većeg broja građana i potaknuti ih da se odazovu na pregled kada dobiju poziv za neki od tri preventivna programa, ali i motivirati ih da i inače aktivno sudjeluju u očuvanju i unaprjeđenju svog zdravlja.

Preventiva i rano otkrivanje bolesti dokazano su najuspješnije metode u borbi protiv malignih bolesti i pridonose smanjenju broja oboljelih i smrtnosti od raka.

Natrag