Svjetski dan nepušenja

Svake godine 31. svibnja obilježava se kao Svjetski dan nepušenja s ciljem zaštite današnjih i budućih generacija ne samo od zdravstvenih posljedica pušenja, već i ekonomske, društvene i ekološke štete uzrokovane uporabom duhanskih proizvoda i izloženošću duhanskom dimu.

Ovogodišnjom kampanjom Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) poziva sve države na podizanje poreza na duhan. Povećanje poreza koji podiže cijene duhana i duhanskih proizvoda za 10% smanjuje potrošnju duhana za oko 4% u zemljama s visokim dohotkom i za do 8% u većini zemalja s niskim i srednje visokim dohotkom. Istraživanja su pokazala kako viša cijena duhanskih proizvoda doprinosi prevenciji pušenja kod mladih.

Više o temi

Natrag