Dan mimoza 18. siječnja 2014. - uvod u Europski tjedan prevencije raka vrata maternice

 

Dan mimoza - Nacionalni dan borbe protiv raka, posvećen je edukaciji o važnosti ranog otkrivanja raka vrata maternice. Dana 18. siječnja 2014. godine Liga protiv raka Zadar i Zavod za javno zdravstvo Zadar će prigodnom akcijom na Narodnom trgu od 10 do 12 sati obilježiti Nacionalni dan borbe protiv raka vrata maternice, kao uvod u Europski tjedan borbe protiv raka vrata maternice. Osim prigodne akcije prodaje mimoza, dijelit će se promotivni materijali. Svi zainteresirani će moći saznati nešto više o važnosti provođenja redovitih preventivnih pregleda i Papa testa u sklopu Nacionalnog programu ranog otkrivanja raka vrata maternice u Zadarskoj županiji.

Već sedmu godinu zaredom u Hrvatskoj se obilježava Dan mimoza – kao Nacionalni dan borbe protiv raka vrata maternice. Ujedno se tim događanjem Hrvatska priključuje brojnim europskim zemljama koje će u vremenu od 19. do 25. siječnja obilježiti Europski tjedan prevencije raka vrata maternice u organizaciji Europske udruge protiv raka vrata maternice (ECCA – European Cervical Cancer Association). Rak vrata maternice ozbiljan je zdravstveni problem u Europi. Svake godine u Europi 60.000 žena oboli od raka vrata maternice, 30.000 umre od tog raka, a više od 175.000 žena žive s ovom bolešću (u fazi liječenja ili ne).

Ovim javno-zdravstvenim akcijama želi se podići svijest šire javnosti i ukazati na iznimnu važnost ranog otkrivanja ove bolesti. Naime ranim otkrivanjem mogu se postići bolji rezultati u liječenju, a time smanjiti smrtnost od ove bolesti te oboljelima poboljšati kvalitetu života.U posljednjih petnaest godina u Zadarskoj županiji je od svih ginekoloških karcinoma oboljelo oko 1.000 žena, a nažalost oko 300 žena je od njih umrlo. Od toga 168 novooboljelih otpada na rak vrata maternice, a 48 žena je umrlo od raka vrata maternice u istom vremenskom razdoblju. Rak vrata maternice je najzastupljeniji karcinom u žena u dobi od 30 do 45 godina. Ovome je još potrebno nadodati 309 žena koje su oboljele u istom razdoblju od preinvazivnog karcinoma vrata maternice - Carcinoma in situ u Zadarskoj županiji, što još značajno povećava gore navedene brojke.Stope smrtnosti od raka vrata maternice u Zadarskoj županiji su nešto niže od prosjeka za Hrvatsku dok su stope novooboljelih nešto više od prosjeka za Hrvatsku. Edukacija i redoviti preventivni pregledi mogu doprinijeti smanjenju pobola i smrtnosti od ove zloćudne bolesti u žena.

Organizirani probir u Hrvatskoj kroz Nacionalni program ranog otkrivanje raka vrata maternice

U Hrvatskoj se, pa tako i u Zadarskoj županiji, od prosinca 2012. godine provodi Nacionalni program ranog otkrivanja raka vrata maternice. Time se Hrvatska pridružila brojnim europskim zemljama koje aktivno brinu o zdravlju žena. Utvrđeno da se kroz populacijski organizirane programe probira raka vrata maternice može spriječiti do 80% slučajeva raka.Nacionalni program ranog otkrivanja raka vrata maternice namijenjen je svim ženama koje imaju prebivalište na području RH odnosno na području Zadarske županije bez obzira na to imaju li  zdravstveno osiguranje. Obuhvaćene su žene koje su stare između 25 i 64 godine, a nisu bile duže od tri godine na ginekološkom pregledu i Papa testu. Žene će na kućnu adresu dobiti pozivno pismo s kupovnicom i anketni upitnik te kratku brošuru o važnosti redovitog provođenja preventivnih pregleda. Kada dobiju poziv žene trebaju pažljivo pročitati promotivni materijal, ispuniti anketni upitnik te se naručiti na pregled kod svog odabranog ginekologa bilo telefonom ili osobno. Ginekolog je dužan naručiti ženu na pregled u vremenu od mjesec dana. Pri dolasku na pregled žena treba donijeti kupovnicu i ispunjeni anketni list. U ovom slučaju kupovnica služi kao uputnica. Do sada se od 14.084 poslanih poziva u protekloj godini u Zadarskoj županiji odazvalo 11% (1.507) žena  pri čemu su u tri nalaza uočene patološke promjene koje su zahtijevale daljnju obradu, dok je u 6% poslanih bila netočna adresa koje su žene prijavile u područnom HZZO-u. Stoga molimo one žene koje su mijenjale adresu prebivališta da nam istu jave na besplatni telefon 0800 200 157 svaki radni dan od 7 do 15 sati.

Ginekološki karcinomi - rak vrata maternice

Ginekološki karcinomi se mogu javiti na bilo kojem dijelu reproduktivnih organa žene te se prema dijelu koji zahvaćaju dijele na karcinome jajnika, karcinome maternice, karcinome vrata maternice, karcinom rodnice te karcinom stidnice. Svaki od njih ima različite simptome i različite faktore rizika. S tim da su prva tri najučestalija. Sve žene imaju rizik obolijevanja od nekog ginekološkog karcinoma, no rizik raste s godinama starosti.

Rak vrata maternice moguće je spriječiti

Rak vrata maternice moguće je spriječiti, a ako se na vrijeme otkrije može se uspješno liječiti te postići dugo preživljenje i dobru kvalitetu života. 

Rak vrata maternice započinje abnormalnim dijeljenjem i rastom stanica vrata maternice, (cervix ili vrat maternice je najuži donji dio maternice koji je povezan sa gornjim dijelom rodnice). To je najčešći karcinom u žena u dobi od 30 do 40 godina starosti.

Infekcija Humanim papilloma-virusom (HPV) je dobro poznata kao glavni etiološki čimbenik za nastanak tri ginekološka karcinoma, odnosno preinvazivnih promjena na stanicama vrata maternice, stidnice i rodnice.

Nobelovac Harland zur Hausen dokazao je postojanje DNK HPV virusa u stanicama karcinoma vrata maternice i uspio je izolirati tip 16 i 18 iz malignih stanica, te tip 6 i 16 iz benignih - dobroćudnih promjena. Upravo su tip 16 i 18 odgovorni za 2/3 slučajeva raka vrata maternice i mnoge abnormalne nalaze Papa-testa

HPV je jedna od najučestalijih virusnih spolno prenosivih bolesti s više od 100 podvrsta i tipova, od kojih 15-ak njih može izazvati rak vrata maternice. HPV infekciju mogu razviti i muškarci i žene. Polovina svih spolno aktivnih osoba će u nekom periodu  života razviti infekciju uzrokovanu nekim od virusa iz ove skupine no samo mali dio njih će razviti preinvazivne promjene vrata maternice. Ukoliko se ne odlazi redovito na preventivne ginekološke preglede, te se rano ne otkriju preinvazivne promjene one mogu prijeći u invazivni zloćudni rak vrata maternice. 

Najveći dio vremena osoba koja je inficirana HPV virusom nema nikakvih simptoma te infekcija može proći sama od sebe. U slučaju da infekcija potraje duže vremena ili da se osoba zarazi nanovo povećava se rizik da stanice koje prekrivaju vrat maternice počnu nekontrolirano rasi, te da vremenom promjene prijeđu u invazivni rak vrata maternice.

Tko se treba testirati?

Redovito bi se trebale testirati sve žene između 20. i 65. godine života. Probir bi se u početku trebao obavljati jednom na godinu. Nakon dva uzastopna negativna Papa-testa probir bi se trebao nastaviti svake tri godine. 

Kako se pripremiti za pretragu?

PAPA test bi trebalo obaviti u vrijeme kad nemate mjesečnicu. Dva dana prije Papa-testa izbjegavajte spolne odnose i nemojte koristiti nikakva sredstva ni lijekove za rodnicu.


Nalaz Papa testa

Probir se uglavnom zasniva na Papa-testu. Tijekom bezbolnog i kratkog ginekološkog pregleda liječnik uzima uzorak stanica vrata maternice pomoću špatule ili četkice. Taj se uzorak potom šalje u citološki laboratorij gdje se pod mikroskopom traže promijenjene stanice. 

Normalan nalaz Papa-testa

Većina će žena imati normalan nalaz Papa-testa. U tom slučaju rizik za razvoj raka vrata maternice je vrlo nizak i dovoljno je nastaviti s redovnim probirom.

Abnormalan nalaz Papa-testa

Neke žene će imati abnormalan nalaz Papa-testa. To znači da su Papa-testom nađene neke promijenjene stanice vrata maternice. Ovisno o nalazu vaš liječnik vam može savjetovat sljedeće mogućnosti:

  • ponovni Papa-test za 6 mjeseci
  • testiranje na HPV virus koji uzrokuje rak vrata maternice
  • kolposkopiju, tj. postupak koji omogućava ginekologu da povećalom bolje pregleda vrat maternice i po potrebi uzme uzorak tkiva za daljnju analizu

Probir raka vrata maternice nudi najbolju zaštitu ako se redovito ponavlja.

U slučaju bilo kakvih nejasnoća ili  pitanja o provođenju Nacionalnog programa ranog otkrivanja raka vrat maternice u Zadarskoj županiji možete nas kontaktirati na 0800 200 157 ili poslati upit na e-mail: socijalna–zadar@zjz.t-com.hr.


Koordinatorica Nacionalnog programa ranog otkrivanja raka vrata maternice za Zadarsku županijuLjilja Balorda, dr.med., univ.mag.sanit.publ., specijalista javnog zdravstva


Više o ovoj temi možete naći na:

1. Ministarstvo zdravlja (nacionalni programi) 

2. CDC Centers for Disease Control and Prevention

3. ECCA- European Cervical Cancer Association 

Natrag