Svjetski dan mentalnog zdravlja 10. listopad 2015.

 

 SVJETSKI DAN  MENTALNOG  ZDRAVLJA 10. listopad 2015.

 „DOSTOJANSTVO U MENTALNOM ZDRAVLJU“            

                 

Svjetski dan mentalnog zdravlja obilježava se 10. listopada svake godine u organizaciji Svjetske federacije za mentalno zdravlje (WFMH) u više od stotinu zemalja širom svijeta. To je jedinstvena kampanja na svjetskoj razini koja naglašava važnost promicanja mentalnog zdravlja i usmjerava pozornost na probleme mentalnog zdravlja. 

Tema ovogodišnjeg obilježavanja usmjerena je na važnost očuvanja integriteta, dostojanstva u mentalnom  zdravlju svakog pojedinca bez obzira gdje se nalazio i kakve poteškoće i/ili poremećaje imao. Dostojanstvena pomoć, nada i podrška  kada je to potrebno, uvelike može prevenirati emocionalne poteškoće ali  otvoriti put ka izlječenju mentalnih poremećaja.

Natrag