Aktualna tema

 • Započinje provedba Nacionalnog programa Živjeti zdravo u Zadarskoj županiji

  (20. 07. 2018.)

  Pozivamo Vas na doga?anja kojima ?e se obilje�iti po?etak provedbe projektnih aktivnosti u sklopu Nacionalnog programa „�ivjeti zdravo“ Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo u Zadarskoj �upaniji. Iste su ve? odr�ane u 17 �upanija diljem Hrvatske. Cilj ovog Programa je pove?ati svijest o rizi?nim ponašanjima za razvoj kroni?nih nezaraznih bolesti i utjecati na ja?anje pozitivnih odrednica zdravlja, sprije?iti razvoj bolesti te unaprijediti i o?uvati zdravlje osoba u Republici Hrvatskoj.

  Opširnije
 • Dan narcisa 2018

  (15. 03. 2018.)
  Opširnije
 • ZAŠTITA OD HLADNOĆE

  (26. 02. 2018.) Opširnije
 • Svjetski dan borbe protiv raka 04. velja?e 2018.

  (01. 02. 2018.)

  Pozivamo Vas da nam se pridruite u obiljeavanju Svjetskog dana borbe protiv raka 02. velja?e 2018. godine (petak) od 10,00 do 12,00 sati u prostorima trgovinskog centra City Galleria na Relji!

  Opširnije
 • Dan mimoza 2018. - najava doga?anja

  (19. 01. 2018.) Opširnije
 • Mjesec borbe protiv ovisnosti 2017

  (06. 12. 2017.)

  TIJEKOM MJESECA BORBE PROTIV OVISNOSTI DJELATNICI SLUBE ZA MENTALNO ZDRAVLJE I PREVENCIJU OVISNOSTI ODRATI ĆE NIZ PREDAVANJA U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA.

  15.12.2017. U 11h U SURADNJI SA VOLONTERSKIM CENTROM ZADAR ORGANIZIRATI ĆE SE JAVNOZDRAVSTVENA AKCIJA – više detalja uskoro.

  U GRADSKOJ KNJINICI 06. 12. 2017. U 13h U ORGANIZACIJI  UPANIJSKOG POVJERENSTVA ZA SUZBIJANJE I ZLOUPORABU DROGA ODRATI ĆE SE PREDAVANJE NA TEMU PROBLEMATIKE NOVIH DROGA.

  Opširnije
 • Mentalno zdravlje na radnom mjestu

  (09. 10. 2017.)
  Opširnije
 • Svjetski dan srca 2017.

  (28. 09. 2017.)

  Pozivamo Vas da nam se pridruite u obiljeavanju „Svjetskog dana srca 2017“ koje ?e se odrati 29. rujna 2017. godine ispred zgrade Zavoda za javno zdravstvo u Zadru, Kolovare 2, od 10 do 12 sati.

  Opširnije
 • Mjere nakon poplava

  (13. 09. 2017.) Opširnije
 • Problemi mentalnog zdravlja ne uzimaju godinji tokom ljeta!

  (25. 08. 2017.)

  Ljeto moe biti jako zabavno, opuštaju?e, ali i prepuno obaveza. Stoga je lako zaboraviti na mentalno zdravlje. Me?utim smetnje vezane uz mentalno zdravlje ne idu na godišnji, mogu nas pogoditi u bilo koje vrijeme. Ponekad nas moe iznenaditi ako osjetimo teško?e tokom ljetnih mjeseci jer se ?ini da je svakodnevni ivot tijekom ljeta lakši.

  Opširnije
 • Lucijina pri?a

  (19. 05. 2017.) Opširnije
 • Tjelesna aktivnost i mentalno zdravlje

  (19. 05. 2017.)

  Poznato je da tjelesna aktivnost izravno utje?e na naše tjelesno zdravlje i da ima brojne pozitivne u?inke na ljudski organizam. No, iako se o njoj rje?e govori, postoji i psihološka dobrobit koja proizlazi iz sudjelovanja u tjelesnim aktivnostima i to u obliku poboljšanja mentalnog zdravlja: vjebanje podie raspoloenje, poboljšava naše mentalne sposobnosti i samopoštovanje, te ublaava depresiju, tjeskobu i stres.

  Opširnije
 • Zika virusna infekcija

  (19. 05. 2017.) Opširnije
 • Ovisnost o internetu

  (19. 05. 2017.)
  Opširnije
 • 19. Me?unarodni Dani masline

  (26. 04. 2017.) Opširnije
 • Svjetski dan zdravlja 2017. - depresija

  (05. 04. 2017.)
  Opširnije
 • 9. BICIKLIJADA OD BRANIMIRA DO BRANIMIRA

  (04. 04. 2017.)
  Opširnije
 • Dan narcisa 2017

  (23. 03. 2017.) Opširnije
 • Tjedan glaukoma 2017. - najava doga?anja

  (14. 03. 2017.)

  U sklopu obiljeavanja Tjedna glaukoma 2017., koje organizira Odjel za oftalmologiju Op?e bolnice Zadar, odrat ?e se akcija mjerenja o?nog tlaka, še?era i krvnog tlaka na Narodnom trgu u Zadru, ispred Gradske strae u srijedu 15. oujka 2017. godine od 10:00 do 12:00 sati.

  Opširnije
 • Svjetski dan borbe protiv raka 04. velja?e 2017.

  (02. 02. 2017.)

  Svjetski dan borbe protiv raka (World CancerDay) obiljeava se svakog 04. velja?e širom svijeta, kako bi se podigla svijest javnosti o oboljenjima od raka, prevenciji te bolesti, ranom dijagnosticiranju, lije?enju te skrbi za oboljele. 

  Više

  Opširnije
 • 10. Dan mimoza

  (19. 01. 2017.)
  Opširnije
 • Upozorenje zbog rizika od hladno?e za starije osobe u Hrvatskoj

  (11. 01. 2017.)

  Referentni Centar Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske za zaštitu zdravlja starijih osoba-Sluba za javno zdravstvenu gerontologiju Nastavnog zavoda za javno zdravstvo "Dr. Andrija Štampar" izradio je preporu?ene mjere zaštite zdravlja starijih osoba zbog hladno?e/niskih temperatura zraka:

  Opširnije
 • Čestitka

  (22. 12. 2016.)
  Opširnije
 • Svjetski dan AIDSA

  (28. 11. 2016.)

  e? dvadeset i osam godina, 1. prosinca se svake godine u svijetu i Hrvatskoj brojnim doga?anjima i aktivnostima obiljeava Svjetski dan AIDS-a. Cilj je podi?i svijest javnosti i ukazati na javnozdravstveni zna?aj HIV/AIDS-a: rizike i mjere zaštite, vanost prevencije, ranog dijagnosticiranja, lije?enja i skrbi za oboljele, kao i pokazati solidarnost prema oboljelima, te dati doprinos smanjenju stigme i diskriminacije, ali i zaštiti spolnog i reproduktivnog zdravlja. 

  Opširnije
 • Me?unarodni dan starijih osoba 2016

  (30. 09. 2016.)

  *out_link|Više...|http://www.zjz-zadar.hr/hr/home/dogadjanja/497-ch-0?&l_over=1>

  Opširnije
 • Svjetski dan srca 2016. Pokreni svoj ivot!

  (28. 09. 2016.)
  Opširnije
 • TV - edukativni seminar 2016 - poziv za sudjelovanje

  (13. 09. 2016.)
  Opširnije
 • Biciklijada – kao se sigurno voziti u grupi

  (04. 04. 2016.)

  Voziti se zajedno sa stotinama biciklista je iskustvo koje se ne zaboravlja! Kako bi se sprije?ile mogu?e ozljede koje bi vam mogle pokvariti ovaj doivljaj, potrebno je pridravati se odre?enih nepisanih pravila.

  U organiziranim biciklijadama ?esto sudjeluju ljudi s razli?itim iskustvima i nejednakom kondicijom. Bitno je stalno imati na umu kako grupna vonja nije utrka te da nepaljivom vonjom ugroavate sebe, ali ostale sudionike u biciklijadi.

  Opširnije
 • Elektroni?ko nasilje

  (29. 03. 2016.) Opširnije
 • Svjetski dan borbe protiv raka 04. velja?e 2016.

  (03. 02. 2016.)

  Svjetski dan borbe protiv raka (World CancerDay) obiljeava se svakog 04. velja?e širom svijeta, kako bi se podigla svijest javnosti o oboljenjima od raka, prevenciji te bolesti, ranom dijagnosticiranju, lije?enju te skrbi za oboljele. 

  Obiljeavanje Svjetskog dana borbe protiv raka obiljeava se pod nadzorom Me?unarodne unije za kontrolu raka (UICC) uz potporu Svjetske zdravstvene organizacije i ostalih vode?ih zdravstvenih organizacija.

  Opširnije
 • Svjetski dan borbe protiv raka 04. velja?e 2015.

  (03. 02. 2016.)

  Svjetski dan borbe protiv raka (World Cancer Day) obiljeava se svakog 04. velja?e s ciljem podizanja svijesti javnosti o vanosti utjecaja, kako samog pojedinca tako i zajednice i drave, na pokretanje rješenja i pozitivnih promjena.

  Opširnije
 • Svjetski dan borbe protiv raka 04. velja?e 2016.

  (03. 02. 2016.)

  Svjetski dan borbe protiv raka (World CancerDay) obiljeava se svakog 04. velja?e širom svijeta, kako bi se podigla svijest javnosti o oboljenjima od raka, prevenciji te bolesti, ranom dijagnosticiranju, lije?enju te skrbi za oboljele. 

  Obiljeavanje Svjetskog dana borbe protiv raka obiljeava se pod nadzorom Me?unarodne unije za kontrolu raka (UICC) uz potporu Svjetske zdravstvene organizacije i ostalih vode?ih zdravstvenih organizacija.

  Opširnije
 • Ovisnost o internetu

  (08. 01. 2016.)

  Ovisnost o internetu se moe definirati kao pretjerano korištenje Interneta koje narušava fizi?ko i/ili psihi?ko zdravlje osobe te uzrokuje poteško?e u njenom socijalnom funkcioniranju. Drugim rije?ima, ova vrsta ovisnosti odnosi se na kompulzivno ponašanje koje u potpunosti ovladava svakodnevnim ivotom pojedinca.

  Opširnije
 • Zatitimo djecu od ozlje?ivanja

  (07. 01. 2016.) Opširnije
 • Sretan Boi? i nova 2016. godina!

  (24. 12. 2015.)
  Opširnije
 • Spolno prenosive bolesti

  (21. 12. 2015.)

  Spolno prenosive bolesti

  Opširnije
 • Planinarenje i izleti u prirodu

  (21. 12. 2015.)

  Na svaki izlet u prirodu treba i?i pripremljen, a siguran odlazak u planine zahtjeva još i odre?enu mjeru znanja, opremljenosti i iskustva. 

  Opširnije
 • Obiljeavanje mjeseca borbe protiv ovisnosti 2015 - poziv

  (14. 12. 2015.)

  Pozivamo Vas na obiljeavanje MJESECA BORBE PROTIV OVISNOSTI

  u  ponedjeljak, 14. prosinca 2015. godine u City Galleriji Zadar od 10.00h do 12.00h!

  Opširnije
 • Individualno i obiteljsko savjetovanje

  (11. 12. 2015.)

   

  Udruga osoba ošte?ena sluha Zadar Vas poziva na  individualno i obiteljsko savjetovanje u sklopu EU projekta ¨HEAR ME OUT ¨- podizanje svijesti  i stvaranje mogu?nosti za zapošljavanje osoba s ošte?enim sluhom“ 

  Savjetovanja su organizirana u sklopu provedbe EU projekta  Hear me out. Namijenjena su osobama ošte?ena sluha i ?lanovima njihovih obitelji, sa svrhom poticanja njihove socijalne uklju?enosti i psihološkog osnaivanja.

  Individualno i obiteljsko savjetovanje

  Opširnije
 • Konferencija o Nacionalnim preventivnim programima

  (03. 12. 2015.)

  Pozivamo Vas na Konferenciju o Nacionalnim preventivnim programima koje ?e se odrati 2. prosinca 2015. godine u Zadru u organizaciji Ministarstva zdravlja, Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo i Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje uz suorganizaciju Zavoda za javno zdravstvo Zadar. Predstavljanje nacionalnih programa odrat ?e se u predavaonici Stru?ne knjinice Op?e bolnice Zadar od 13:00 do 14:30 dok ?e se druenje s gra?anima i besplatno mjerenje še?era, tlaka, visine, teine i indeksa tjelesne mase odvijati na Narodnom trgu u Zadru od11:00-12:30. 

  Opširnije
 • Konferencija o Nacionalnim preventivnim programima

  (03. 12. 2015.)

  Ju?er je u Zadru odrana Konferencija o Nacionalnim preventivnim programima na kojoj je sudjelovao i ministar zdravlja prim. Siniša Varga.  Predstavljanje nacionalnih programa odrano je u predavaonici Stru?ne knjinice Op?e bolnice Zadar dok ?e je na Narodnom trgu u Zadru organizirano druenje s gra?anima i besplatno mjerenje še?era, tlaka, visine, teine i indeksa tjelesne mase.

  Opširnije
 • Zdravstveno-statisti?ki ljetopis 2014

  (27. 11. 2015.)

  Izdali smo Zdravstveno-statisti?ki ljetopis Zadarske upanije za 2014 godinu! Ljetopis je redovita godišnja publikacija o zdravstvenom stanju pu?anstva i radu zdravstvenih djelatnosti u Zadarskoj upaniji koja se priprema, tiska i objavljuje u kontinuitetu od 1983. godine.

  U publikaciji se jednom godišnje objedinjuju svi prikupljeni podaci iz zdravstvenog sustava Zadarske upanije i demografski podaci Dravnog zavoda za statistiku ?ime se omogu?uje uvid u organizacijsku i kadrovsku strukturu u zdravstvenoj zaštiti, rad i iskorištenost zdravstvenih kapaciteta kao i neke od pokazatelje demografskog i zdravstvenog stanja pu?anstva u Zadarskoj upaniji.

  Podaci iz ove publikacije koriste se za procjenu zdravstvenog stanja pu?anstva, ocjenu rada i organizacije zdravstvene djelatnosti te za planiranje javnozdravstvene djelatnosti na lokalnoj razini.

  Opširnije
 • Svjetski dan hrane 16. listopad 2015.

  (14. 10. 2015.)
  Opširnije
 • Svjetski dan mentalnog zdravlja 10. listopad 2015.

  (09. 10. 2015.)

  Svjetski dan mentalnog zdravlja 10. listopad 2015.

  "Dostojanstvo u mentalnom zdravlju"

  Opširnije
 • Me?unarodni dan starijih osoba - 1. listopad 2015.

  (30. 09. 2015.)
  Opširnije
 • Svjetski dan srca 2015.

  (28. 09. 2015.)
  Opširnije
 • Prehrana za vrijeme ljeta

  (06. 08. 2015.)

  Energetske i nutritivne potrebe organizma mijenjaju se s godišnjim dobima. Tako je i vru?i ljetni period specifi?an s obzirom na temperaturu i udio vlage u zraku. Zbog iznimno visokih temperatura zraka tjelesna temperatura raste te se tijelo hladi prirodnim putem poja?anim znojenjem ?ime se gube voda, vitamini i minerali.

  Opširnije
 • Zatita od velikih vru?ina

  (03. 06. 2015.)
  Opširnije
 • Mjesec borbe protiv ovisnosti (15.11. – 15.12. 2014.)

  (09. 04. 2015.)

  Me?unarodni Mjesec borbe protiv ovisnosti svake se godine u svijetu pa tako  i u Hrvatskoj obiljeava u razdoblju od 15. studenog do 15. prosinca. Cilj obiljeavanja je upozoriti cjelokupnu javnost na problem zlouporabe svih sredstava ovisnosti, a osobito droga te potaknuti sve subjekte u društvu  na aktivnu  borbu protiv ovisnosti i zlouporabe droga u cilju poduzimanja zajedni?kih akcija za uspješno suprotstavljanje ovom ozbiljnom problemu današnjice.

  Opširnije
 • Alergo alert

  (12. 02. 2015.)

  Nastavni zavod za javno zdravstvo dr. Andrija Štampar, u suradnji s partnerima, razvio je inovativnu aplikaciju namijenjenu oboljelima od alergije Alergo Alert.

  Opširnije
 • Svjetski dan borbe protiv raka 04. velja?e 2014.

  (03. 02. 2015.)

  Svjetski dan borbe protiv raka (World Cancer Day) obiljeava se svakog 04. velja?e s ciljem da se podigne svijet o bolesti kako samih pojedinaca tako i vlada diljem svijeta i da se poduzmu odgovaraju?e mjere kako bi se sprije?io velik broj smrtnih slu?ajeva godišnje u svijetu. 

  Opširnije
 • Lije?enje gripe

  (27. 01. 2015.)

  Prenosimo savjete za lije?enje gripe lije?njika Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo i Nacionalnog centra Svjetske zdravsvene organizacije za influencu preuzete s mrene stranice Gripa.hr

  Opširnije
 • Svjetski dan borbe protiv AIDS-a

  (01. 12. 2014.)

  Svjetski dan borbe protiv AIDS-a (World AIDS Hepatitis Day – WAD) obiljeava se 1. prosinca svake godine, po?evši od 1988 godine.

  Opširnije
 • Svjetski dan e?erne bolesti 2014.

  (14. 11. 2014.)

  Svjetski dan še?erne bolesti u 2014. godini obiljeava se pod sloganom „Zdrava prehrana po?inje doru?kom“.

  Ovaj slogan vrijedi za sve osobe, a posebno je vano da ga se pridravaju osobe oboljele od še?erne bolesti kako bi se izbjegle nagle hipoglikemije tijekom dana.

  Opširnije
 • Trening ivotnih vjetina

  (23. 10. 2014.)

  Trening ivotnih vještina (Life Skills Training Programme) je školski preventivni program razvijen od strane vode?eg ameri?kog stru?njaka u podru?ju prevencijske znanosti usmjeren je na glavne socijalne i psihološke faktore koje potpomau po?etak i rane faze uporabe/zlouporabe sredstava ovisnosti. 

  Opširnije
 • Ebola

  (21. 10. 2014.)
  Opširnije
 • Rano otkrivanje raka dojke - predavanje povodom Dana zdravih dojki

  (14. 10. 2014.)

  Europa Donna i ZZJZ Zadar organiziraju predavanje povodom 15. listopada, Dana zdravih dojki. Predavanje pod nazivom "Rano otkrivanje raka dojke" odrat ?e se u multimedijalnoj dvorani Gradske knjinice u Zadru u srijedu 15. listopada 2014. u 17 sati. Predavanje ?e odrati koordinatorica Programa ranog otkrivanja raka dojke za Zadarsku upaniju lije?nica Ljilja Balorda, specijalistica javnog zdravstva iz Slube za socijalnu medicinu i javno zdravstvo Zavoda za javno zdravstvo Zadar.

  Opširnije
 • 10. listopad - Dan mentalnog zdravlja

  (09. 10. 2014.)

  Svjetski dan mentalnog zdravlja obiljeava se u organizaciji Svjetske federacije za mentalno zdravlje (WFMH) od 1992. godine, na dan 10. listopada svake godine u više od stotinu zemalja širom svijeta. To je jedinstvena kampanja na svjetskoj razini koja naglašava vanost promicanja mentalnog zdravlja i usmjerava panju na probleme i poreme?aje mentalnog zdravlja.

  Opširnije
 • Me?unarodni dan starijih osoba – 1. listopad 2014.

  (30. 09. 2014.)

  Glavna skupština Ujedinjenih naroda na dan 14. prosinca 1990. godine proglasila je 1. listopadaMe?unarodnim danom starijih osoba koji je 1991. godine po prvi puta obiljeen i od tada se svake godine obiljeava u cijelom svijetu, kako bi se naglasila vanost osiguravanja ivotne sredine koja se moe prilagoditi potrebama i sposobnostima stanovnika tre?e dobi.

  Opširnije
 • Svjetski dan srca 2014.

  (26. 09. 2014.)

  Svjetski dan srca 2014., koji se obiljeava 29. rujna, posve?en je poticanju svih ?lanova društva da se pridrue u stvaranju zdravog okruenja kako bi doprinijeli o?uvanju zdravlja srca, kako bi svaki pojedinac imao mogu?nost za zdravi izbor na mjestima gdje ivi, radi , igra se….

   

  Opširnije
 • Mjere opreza na plaama

  (25. 07. 2014.)

  Predivna morska obala, rijeke i jezera Zadarske upanije i ugodna topla klima ?ine naše podru?je pogodnim za uivanje u aktivnostima i sportovima na vodi, kao što su plivanje, ronjenje, jedrenje, rafting i sl., tijekom svih godišnjih doba. 
  Me?utim ozljede i utapanja na podru?jima uz vodu i na vodi su mogu?a i zato je potrebno poduzeti stanovite mjere opreza kako bi se opasne situacije izbjegle. 

  Opširnije
 • Zatita od ljetnih vru?ina / Protection from summer heat

  (11. 06. 2014.)

  Kada su u proljetnim i ljetnim mjesecima temperature visoke, a još je puno vlage u zraku, moe do?i do odre?enih poreme?aja kao što su sun?anica, toplinska iscrpljenost, toplinski udar te dehidracija koje imaju štetne posljedice po zdravlje.

  Opširnije
 • I vi moete prestati puiti

  (29. 05. 2014.)

  Sljede?i tekst preuzet je iz knjige „I Vi moete prestati pušiti“, autora dr. Nevenke Blai?-Čop i dr. Veljka Đor?evi?a i sadri jednostavne, razumljive, lako primjenjive i u?inkovite savjete za prestanak pušenja.

  Opširnije
 • Legionarska bolest

  (13. 05. 2014.)

  Legionarska bolest je atipi?na upala plu?a, uzrokovana bakterijom. Legionele su štapi?aste bakterije koje mogu preivjeti u vodi due od godinu dana koriste?i se simbiozom s plavkastozelenim algama. Bakterija prozvana Legionella pneumophila izolirana je 1976. godine, nakon što se u Philadelphiji na Zboru ameri?kih legionara pojavila akutna respiratorna bolest.

  Opširnije
 • Pregled prije upisa u prvi razred

  (16. 04. 2014.)

  Prije upisa u prvi razred obvezno se utvr?uje psihofizi?ko stanje djeteta tj. odre?eni stupanj zrelosti. Psihofizi?ku zrelost djeteta utvr?uje stru?no povjerenstvo za utvr?ivanje psihofizi?koga stanja djeteta koje ?ine lije?nik školske medicine, pedagog, psiholog, defektolog i u?itel

  Opširnije
 • 16. manifestacija Dani masline 2014.

  (10. 04. 2014.)

  Udruga prehrambenih tehnologa, biotehnologa i nutricionista Zadarske upanije i ove godine organizira 16. manifestaciju DANI MASLINE 2014. Manifestacija ?e se odrati u sklopu upanijskih dana 2014. 11. i 12. travnja u Biogradu n/M u hotelu Ilirija.- najavljeno je na konferenciji za novinare u srijedu, 9. travnja 2014. godine u Domu Zadarske upanije.

  Opširnije
 • Cijepljenje kolske djece

  (21. 02. 2014.)

  link na cijepljenje školske djece

  Opširnije
 • Svjetski dan bolesnika

  (11. 02. 2014.)

  Ovaj svjetski dan utemeljio je papa Ivan Pavao II. posebnim pismom datiranim 13. svibnja 1992. Kao cilj toga Dana nazna?ena je elja da se društvo senzibilizira za potrebe bolesnika, te da im se osigura bolja zdravstvena skrb. Kao datum obiljeavanja Svjetskog dana bolesnika izabran je 11. velja?e, kad se u Katoli?koj Crkvi slavi spomendan Blaene Djevice Marije Lurdske.

  Opširnije